Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu

26 września 2020 r. w Miasteczku Galicyjskim mieszczącym się w Sądeckim Parku Etnograficznym odbędzie się podsumowanie konkursu rzeźbiarskiego dotyczącego współczesnej  rzeźby ludowej w kamieniu na terenie Karpat. W konkursie zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej wzięło udział 40 rzeźbiarzy, w tym 37. z Polski i 3. ze Słowacji, którzy przedstawili ogółem 92 prace.

IV Konkurs Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu jest kontynuacją przedsięwzięcia artystycznego rozpoczętego w 2002 r. Powodzenie zorganizowanego wówczas I konkursu, z wystawą pokonkursową w Muzeum Nikifora w Krynicy, znalazło odzwierciedlenie w sugestii ze strony jury, aby konkurs, jako cenna inicjatywa z punktu widzenia ochrony karpackiego dziedzictwa kulturowego stał się imprezą cykliczną.

Dzięki m.in. środkom przyznanym na dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, możliwe stało się przeprowadzenie kolejnej, czwartej już edycji imprezy i uhonorowanie twórców nagrodami na poziomie odpowiednim do rangi wydarzenia.

Do konkursu zostali imiennie zaproszeni wszyscy żyjący uczestnicy trzech poprzednich przeglądów rzeźby karpackiej, /z 2002, 2008 i 2014r. /oraz inni rzeźbiarze, wskazani organizatorom przez regionalne muzea i ośrodki kultury. Ostatecznie, w konkursie wzięło udział 40 rzeźbiarzy, w tym 37. z Polski i 3. i ze Słowacji / z Orawy/, którzy przedstawili ogółem 92 prace.

W dn. 28 sierpnia br. w skansenie w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie jury konkursu, które obradowało pod przewodnictwem znanego etnografa Antoniego Kroha, przy udziale m.in. tak znakomitych znawców, jak m.in. Franciszek Palka i Szymon Modrzejewski – założyciel i organizator pracy grupy kamieniarzy Magurycz z Nowicy. Jury przyznało szereg
nagród i wyróżnień dla uczestników konkursu, jednak na szczególne podkreślenie zasługuje fakt przyznania Głównej Nagrody Leszkowi Cieślikowi z Żywca, który w ten sposób stal się laureatem pierwszych nagród na wszystkich dotychczasowych czterech konkursach.

Jury wskazało, iż konkurs jest imprezą o dużym kulturotwórczym znaczeniu w regionie, równocześnie wysoko oceniło ogólny poziom artystyczny zaprezentowanych prac. Za bardzo wartościowe działanie uznano także, iż w kolejnych edycjach projekt rozwija się jako impreza transgraniczna.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom będzie mieć miejsce, zgodnie z tradycją, w Miasteczku Galicyjskim i na terenie skansenu w Nowym Sączu, przy czym z powodu epidemii uroczystość będzie mogła odbyć się najwcześniej pod koniec września lub na początku października br.

Niezależnie od tego, w skansenie w Nowym Sączu i w Miasteczku Galicyjskim, prezentowana jest od 5 września wystawa pokonkursowa. Wystawa w dalszej kolejności
zaprezentowana zostanie w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz w Muzeum Miejskim w Żywcu.

Konkurs pełni ważną rolę integrującą dla nielicznej grupy rzeźbiarzy w kamieniu zamieszkałych na terenie Karpat W przeciwieństwie do artystów rzeźbiących w drewnie, którzy mają wiele okazji do wystawiania i sprzedaży swoich prac, dla ludowych „kamieniarzy”, konkurs jest praktycznie jedyną szansa zaprezentowania swoich dzieł na szerszym forum. Jest nie tylko okazją artystycznej konfrontacji, ale i osobistego poznania się
i wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi uprawiającymi tę tyleż trudną co szlachetną dziedzinę sztuki, posiadającą bogate tradycje w kulturze ludowej Karpat, a która w ostatnich latach niestety zanika.

Zbigniew Wolanin – kurator konkursu

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. o godzinie 11.30
Miasteczko Galicyjskie – Sądecki Park Etnograficzny
Nowy Sącz ul. Lwowska 226

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program : Kultura ludowa i tradycyjna.

Patronat honorowy: Pan Marek Kwiatkowski -Starosta Nowosądecki

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Partnerzy: Muzeum Miejskie w Żywcu, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Stowarzyszenie Magurycz z Nowicy.