Wrocław. Dawne pieśni adwentowe

Schola Śpiewu Tradycyjnego pod kierownictwem kantora Konrada Zagajewskiego zaprasza naMittit at Virginem” dawne pieśni adwentowe w języku polskim i łacińskim.

Pieśni, które usłyszymy pochodzą z „Dostatecznego śpiewnika kościelnego i domowego”, który wydany został w 1849 roku, z polecenia biskupów
wrocławskich Melchiora de Diepenbrock oraz Daniela Latusska, jak również ze zbioru „PARTHENOMELICA albo Pienia nabożne o Pannie naświętszey”, wydanego w Wilnie w roku
1613.

Koncert odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 w Kościele pw. św. Augustyna Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu.

Wstęp wolny.

TESTTT