Weekendowe warsztaty tradycyjnych pieśni ukraińskich w Koźlikach n/Narwią.

Białostockie Muzeum Wsi oraz Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach serdecznie zapraszają na weekendowe spotkanie z pieśnią autentyczną, które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2009 r. w skansenie w Koźlikach n/Narwią.

Zajęcia poprowadzą:

Jurij Pastuszenko, absolwent Katedry Muzykologii Państwowego Instytutu Kultury

w Kijowie, członek folklorystyczno-etnograficznego zespołu Drewo, od lat zajmujący się działalnością koncertową oraz dydaktyczną.

Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko – praktycznie i teoretycznie zajmuje się badaniem, rejestrowaniem i wykonywaniem wokalnej muzyki tradycyjnej głównie z terenów Polski

i Ukrainy. Jest jednym z uczestników międzynarodowego projektu "Krzaki".

Zajęcia adresowane są do osób dorosłych, zainteresowanych ludowym śpiewem.

Organizatorzy zapewniają noclegi w skansenie w Koźlikach.

Warsztaty są płatne. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Julita Charytoniuk, pracownik Białostockiego Muzeum Wsi

pod nr tel. (085) 7436 082, e-mail: julicharry@interia.pl

Spotkania z tradycyjną pieśnią ukraińską są częścią cyklu warsztatów organizowanych

przez Białostockie Muzeum Wsi od 2008 roku.

TESTTT