W Niemczynie na Podlasiu powstało Centrum Rękodzieła Ludowego

Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, fot.Andrzej Kudlewski

Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
fot. Andrzej Kudlewski

Na terenie gminy Czarna Białostocka powstało Centrum Rękodzieła Ludowego. Burmistrz Tadeusz Matejko mówi, że w ten sposób gmina chce skupić w jednym miejscu i ocalić od zapomnienia oryginalną twórczość ludową.

W gminie działa kilkunastu twórców ludowych.
To kowale, garncarze, łyżkarze, tkacze oraz rzeźbiarze.

Od 1994 roku dział tu również unikalny Szlak Rękodzieła Ludowego. Dzięki niemu turyści oraz młodzież mogą poznać ginące rzemiosło. A przy okazji zobaczyć jak wyglądają warsztaty prawdziwych twórców: kowala, garncarza, tkacza czy też rzeźbiarza.

Dlatego władze Czarnej wpadły na pomysł, by w jednym miejscu skoncentrować twórców ludowych.

W tym celu utworzyli Centrum Rękodzieła Ludowego.
Na miejsce jego powstania wybrały Niemczyn, miejscowość położoną na szlaku.

Centrum mieści się w specjalnie zaadaptowanym na ten cel przedwojennym budynku szkoły. Remont, który rozpoczęto w listopadzie 2009 r., kosztował 680 tys. zł, z czego pół miliona pochodzi ze środków unijnych.

25 października uroczyście otwarto placówkę. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, m.in.: Marszałek
Województwa Podlaskiego – Jarosław Dworzański, Wicestarosta Powiatu
Białostockiego – Adama Kamiński, oraz Burmistrz Czarnej Białostockiej –
Tadeusz Matejko i Zastępca Burmistrza Czarnej Białostockiej – Agnieszka
Tarkawian. Program otwarcia obejmował wystąpienia przedstawicieli władz
i prezentację rękodzieła ludowego.

Centrum Rękodzieła będzie miejscem ekspozycji twórczości rękodzielników, organizowania warsztatów, wystaw, pokazów, przyjmowania wycieczek.

Tu także będą odbywały się różne wydarzenia kulturalne – jak plenery fotograficzne, malarskie, z którymi to miejsce jest już kojarzone od lat.

Większe grupy turystów będą mogły spotkać się z twórcami w specjalnie przygotowanych salach. Na miejscu będzie też można zjeść i przenocować. W planach bowiem jest też powstanie bazy noclegowej.

Źródło: www.poranny.pl, www.wrotapodlasia.pl

TESTTT