Ukazały się dwa nowe numery „Twórczości Ludowej”

Zapraszamy do lektury dwóch numerów czasopisma „Twórczości Ludowej” za rok 2019, wydawanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

W numerze 1-2/2019 m.in. teksty o Jubileuszu Stowarzyszenia Twórców Ludowych; Szkice i opracowania: Robert Garstka, Nabożeństwa majowe w Zagłębiu Dąbrowskim na przykładzie powiatu będzińskiego oraz Sosnowca i Dąbrowy Górniczej; Sylwetki: Andrzej Sar, Bronisław Rawski– muzykant, tancerz, aktor; Recenzje i omówienia: Teresa Smolińska, Orawa – przeszłość i współczesność w badaniach polsko-słowackich.

W numerze 3-4/2019 przeczytamy m.in o kolejnej edycji Konkursu Literackiego im.  Jana Pocka; Szkice i opracowania: Małgorzata Strzelec, Funkcje kultu św. Rocha wspołeczności mikstackie, Jan Adamowski, Chrzest i opieka nad małym dzieckiem– przekazy z południowego Podlasia; Wspomnienie Haliny Kosienkowskiej – Ciota o Marii Gleń, Krzysztof Snarski, Marian Pokropek jako wybitny badacz i dokumentalista kultury ludowej.

* * *

Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych  to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom.

Pismo porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

Numery są dostępne online.

Szczegóły, informacje, zamówienia na www.zgstl.pl/wydawnictwa/tworczosc-ludowa