Warszawa. Sympozjum „Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w Sympozjum „Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi”. Etnomozaika to projekt naukowy nawiązujący do Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga. Głównym założeniem tego działania badawczego jest rejestracja współczesnej kultury ludowej i tradycyjnej przełomu XX i XXI wieku. 

W 2024 roku, mija 210 rocznica urodzin, tego uważanego za pierwszego etnografa i największego badacza terenowego polskiej wsi. W swoich założeniach, projekt Etnomozaika, zakłada nawiązanie do idei Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, ze względu na ich ogólnopolski zasięg i plan wieloaspektowych badań w zakresie kultury ludowej i tradycyjnej.

I tak, jak w wieku XIX było to dzieło oryginalne, obejmujące ogromny materiał badawczy z terenów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, przedstawiony w formie monografii regionalnych, tak projekt Etnomozaika ma być rodzajem opracowania współczesnej kultury ludowej i tradycyjnej początku XXI wieku, prezentującej ją w perspektywie ogólnopolskiej. To wyjątkowy koncept, który ma na celu dokumentację i analizę wybranych zjawisk kulturowych, związanych z dziedzictwem i tradycją wsi. Służyć ma to celowi nadrzędnemu projektu, którym jest zachowanie i ochrona współczesnych polskich tradycji, wywodzących się z kultury chłopskiej oraz wzmacnianie kultury tradycyjnej.

Chcemy przekazać do rąk naszych odbiorców niezbędne narzędzie przy tworzeniu ofert edukacyjnych z zakresu obrzędowości czy współczesnych praktyk kulturowych polskiej wsi przełomu XX i XXI wieku – czytamy na stronach projektu.

Niniejszy projekt, a następnie przygotowywane publikacje, tworzone są z myślą o zaspokojeniu oczekiwań zarówno specjalistów, jak i regionalistów, pasjonatów oraz wszystkich tych, którzy pragną odpowiednio pielęgnować wiedzę o kulturze i tradycji wsi polskiej na wysokim poziomie merytorycznym. Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi, będzie stanowić kompendium wiedzy naukowej przekazanej w sposób klarowny, przystępny i zrozumiały, stanowiąc źródło dla osób prowadzących działania z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej, pasjonatów, członków kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych działaczy, animatorów kultury oraz nauczycieli.

Więcej o projekcie na stronie www.nikidw.edu.pl

Sympozjum odbędzie się 14 marca 2024 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.