„Św. Franciszek w sztuce ludowej” – konkurs Muzeum Miejskiego w Tychach

Św. Franciszek, wyk. Eugeniusz Węgiełek, Pęcław (woj.mazowieckie), fot. arch.STL

Św. Franciszek
wyk. Eugeniusz Węgiełek
Pęcław (woj.mazowieckie)
fot. arch.STL

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza twórców z terenu woj. śląskiego oraz sąsiednich regionów południowej Polski do wzięcia udziału w konkursie „Św. Franciszek w sztuce ludowej”.

Na konkurs należy dostarczyć prace przedstawiające postać św. Franciszka wykonane przy zastosowaniu następujących technik:

• rzeźba w drewnie
• malarstwo na szkle
• tradycyjne techniki graficzne

Prace należy składać do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Okazją do ogłoszenia konkursu jest przypadająca w październiku 2009 r. 800. rocznica założenia zakonu franciszkanów oraz poświęcenie w październiku 2009 r. nowego kościoła franciszkanów w Tychach. Konkurs towarzyszyć będzie prezentowanej z tej okazji w Muzeum Miejskim w Tychach w okresie od września do listopada 2009 wystawie Św. Franciszek z Asyżu w sztuce.

Cele organizacji konkursu:

• ochrona unikalnych umiejętności twórców ludowych
• zachęcanie twórców ludowych do podjęcia tematu postaci św. Franciszka
w związku z 800. rocznicą założenia zakonu franciszkańskiego
• wyeksponowanie znaczenia osoby św. Franciszka dla dziedzictwa kultury województwa śląskiego oraz promocję treści kulturowych związanych z jego postacią, ze względu na działalność franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, na Górze św. Anny oraz w Tychach
• przegląd współczesnej twórczości ludowej
• popularyzacja twórców ludowych i umożliwienie im prezentacji swojej twórczości
• pozyskanie prac do zbiorów muzealnych

Do udziału w konkursie zapraszamy twórców z terenu woj. śląskiego oraz sąsiednich regionów południowej Polski.

Na konkurs należy dostarczyć prace przedstawiające postać św. Franciszka wykonane przy zastosowaniu następujących technik:

• rzeźba w drewnie
• malarstwo na szkle
• tradycyjne techniki graficzne

1. Każda osoba może złożyć do konkursu maksymalnie trzy prace.

2. Każda praca powinna być opatrzona opisem zawierającym: tytuł pracy, imię
i nazwisko autora, adres, data urodzenia, telefon kontaktowy, technikę,
materiały, z których wykonano pracę.

3. Jury, powołane przez dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach, przyzna nagrody pieniężne w każdej z wymienionych kategorii.

4. Na nagrody dla autorów najlepszych prac przewiduje się łącznie kwotę
5 000 zł, która rozdzielona będzie zgodnie z rozporządzeniem jury.

5. Decyzje jury są nieodwołalne.

6. Prace nagrodzone przechodzą na własność Muzeum Miejskiego w Tychach, pozostałe prace można odbierać od 1 do 30 grudnia 2009 roku.

7. Nazwiska laureatów oraz pozostałych uczestników konkursu ogłoszone zostaną w internecie na stronie Muzeum Miejskiego w Tychach (www.muzeummiejskie.tychy.pl).

Prace należy składać osobiście do dnia 31 sierpnia 2009 r.
w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach, ul. Katowicka 9, 43-100 Tychy
bądź przesłać pocztą pod w/w adres.

Oficjalne rozwiązanie konkursu, wręczenie nagród
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
w październiku 2009 r. w Muzeum Miejskim w Tychach.
O otwarciu wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie.

Oprócz prac konkursowych na wystawie zaprezentowane zostaną także obiekty sztuki ludowej przedstawiające postać św. Franciszka, powstałe w XIX i XX w.,
ze zbiorów śląskich muzeów.

Przekrojowy charakter ekspozycji pozwoli na porównanie dawnej i obecnej techniki twórców oraz przegląd rozwoju przedstawień świętego w sztuce ludowej
na przestrzeni trzech ostatnich wieków.

Wszelkich informacji o konkursie udziela Agnieszka Szymula,
Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej
Tel. 0-32 327-18-23, e-mail: a.szymula@muzeummiejskie.tychy.pl

www.muzeummiejskie.tychy.pl

TESTTT