Przegląd Filmów Etnologicznych Łódź 2009

Ośrodek Regionalny Łódzkiego Domu Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Filmów Etnologicznych, który odbędzie się 20-21 kwietnia 2009 r. w Łodzi. Przegląd ma charakter otwarty i skierowany jest do środowisk realizujących szeroko rozumiany film/zapis etnologiczny.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 10 marca 2009 roku.

Warunki uczestnictwa:

  • Przegląd Filmów Etnologicznych ma charakter otwarty i skierowany jest do środowisk realizujących szeroko rozumiany film/zapis etnologiczny
  • Film/y w formacie dvd, avi (dopuszczalnym nośnikiem jest również VHS) wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa należy nadesłać na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu Filmów Etnologicznych do dnia 10 marca 2009 roku
  • Powołana przez Organizatorów komisja zakwalifikuje nadesłane filmy do udziału w Przeglądzie
  • Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu właściwe miejsce do prezentacji oraz możliwość udziału w panelach dyskusyjnych z udziałem pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, muzealników, studentów, łódzkiego środowiska filmowego oraz zaproszonych gości
  • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów
  • Uczestnicy Przeglądu pokrywają koszty przejazdu i pobytu

Miejsce:
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Organizatorzy:

– Łódzki Dom Kultury
– Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
– Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
– Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego

Bliższych informacji udziela:

Biuro Organizacyjne Przeglądu Filmów Etnologicznych – Łódź 2009
Ośrodek Regionalny Łódzkiego Domu Kultury
ul Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel.: 042/633-98-00, w.206, 208; fax: 042/633-70-96
e-mail: osrodekregion@ldk.lodz.pl

KARTA UCZESTNICTWA

TESTTT