Poznaliśmy najciekawsze „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 2015”

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego: muzealnego projektu edukacyjnego, muzealnego projektu otwartego, wydawnictwa muzealnego 2015 roku ubiegało się rekordowo wiele, bo aż 91 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza. Wśród laureatów instytucje i wydarzenia związane z kulturą tradycyjną. 

W tym roku odbyła się X jubileuszowa edycja konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Cieszy fakt, że wśród nagrodzonych znalazły się również wydarzenia i instytucje zajmujące się kulturą tradycyjną.

Jak podają na swojej stronie organizatorzy drugie miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana w 2015 roku” otrzymała wystawa czasowa „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” przygotowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (prezentowana w Muzeum od października 2015 do maja 2016 roku).

W kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2015 roku” trzecie miejsce zajął projekt pt. „Impreza plenerowa „Żniwa w skansenie”” zrealizowany przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt pt. „Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej – przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego” zrealizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

„Najciekawszym wydawnictwem muzealnym wydanym lub współwydanym w 2015 roku przez placówkę muzealną” została książka pt. „Od obrzędu do widowiska ludowego. Zwyczaje regionu radomskiego” autorstwa Justyny Górskiej-Streicher (Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu). O książce można przeczytać tutaj.

Wyróżnienie w tej kategorii dla „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim. Katalog wystawy”. Autor: Aneta Oborny. Wydawnictwo wydane przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” odbędzie się 22 września 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Sierpcu.

* * *

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest adresowany do muzeów, które swoją siedzibę mają na Mazowszu. Jego zamierzeniem jest pobudzenie pracy tych instytucji poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocja muzeów oraz województwa mazowieckiego, podnoszenie walorów turystycznych muzeów, a także pogłębianie ich wkładu w dziedzictwo narodowe. Zadaniem konkursu jest również wyrównywanie szans oraz zmniejszanie różnic pomiędzy muzeami mazowieckimi. Konkurs obejmuje zdarzenia muzealne w kategoriach: wystawy muzealne; muzealne projekty edukacyjne; muzealne projekty otwarte oraz wydawnictwa muzealne.

W tym roku w kategorii „Najciekawsza wystawa”, zgłoszono 5 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, których organizatorem, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą być powiaty, gminy i inne podmioty, a także osoby prywatne oraz 27 wystaw przygotowanych przez większe muzea, których organizatorem może być Samorząd Województwa Mazowieckiego, naczelne i centralne organy administracji państwowej, Miasto Stołeczne Warszawa lub uczelnie wyższe. W kategorii „Najlepszy muzealny projekt edukacyjny” zgłoszono 16 projektów. W kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” zgłoszono 19 projektów oraz w kategorii „Wydawnictw muzealnych” zgłoszono 19 wydawnictw.

Organizatorem konkursu jest samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki w Warszawie.

Pełna lista laureatów na stronie: www.mazovia.pl

Źródło: www.mazovia.pl