Polskie Radio Lublin organizuje Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”

Radio Lublin zaprasza do zgłoszenia się na Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”! Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 22 kwietnia.

Kultura tradycyjna przeżywa swój renesans. Jednak nie zawsze wiąże się to z pogłębioną wiedzą. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”, który w tym roku po raz pierwszy organizujemy, jest adresowany do dorosłych, młodzieży i dzieci kultywujących tradycje z zespołów ludowych a także artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej.

Festiwal zakłada szeroką prezentację i przez to popularyzację kultury ludowej w następujących kategoriach: solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły lub kapele ludowe (w młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne.

Regionalny festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” będzie zorganizowany we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej w poniedziałek 2 maja jako nieodpłatna otwarta impreza rodzinna dla mieszkańców całej Lubelszczyzny.

Uczestnikami festiwalu regionalnego będą osoby/instytucje wybrane przez jury na podstawie zgłoszeń w ramach przedfestiwalowego przeglądu, jury jednocześnie będzie odpowiedzialne za wyłonienie laureatów festiwalu regionalnego. Przewidzieliśmy nagrody finansowe oraz dla muzyków – możliwość nagrania płyty w Studiu Nagraniowym Radia Lublin.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach będą mogli zaprezentować się na arenie ponadregionalnej w czasie czerwcowego festiwalu twórczości ludowej „Jawor – u źródeł kultury” w muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznym w Tokarni organizowanych przez Radio Kielce.

Harmonogram konkursu:

Przedfestiwalowy przegląd twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny

– powołanie pięcioosobowego jury, opracowanie regulaminu, dokumentów rekrutacyjnych (1-5 kwietnia 2022)

– rekrutacja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń d uczestników w kategoriach solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły lub kapele ludowe (w młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne (6-22 kwietnia 2022)

– wyłonienie grupy 18 finalistów (po 6 uczestników w każdej z kategorii), którzy wystąpią w festiwalu kultury tradycyjnej Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” (do 25 kwietnia)

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” (2 maja):

– prezentacja finalistów – występy muzyczne i pokaz rękodzieła artystycznego w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowane jako rodzinna, nieodpłatna impreza otwarta

– ocena prezentacji jury i wyłonienie laureatów 1., 2. i 3. w każdej z trzech kategorii

– wręczenie nagród (1. miejsce – po 2 000,00, 2. miejsce – po 1 500,00, 3. miejsce – po 1000,00)

Nagranie i wydanie płyty cd (6-19 maja)

– nagranie po dwa utwory każdego z trzech laureatów w kategoriach muzycznych w Studiu Lublin (studio nagraniowe Radia Lublin)

– realizacja, mastering i tłoczenie płyty

Ponadregionalna prezentacja w czasie festiwalu twórczości ludowej „Jawor – u źródeł kultury 2022” w Muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznym w Tokarni zorganizowanym przez Radio Kielce (25-26 czerwca 2022)

Informacje pod nr 81 53 64 237 (poniedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00)

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie Radia Lublin

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.