Piotrkowski Oddział STL świętuje 40 – lecie działalności

W tym roku Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim obchodzi 40 lecie działalności. Z tej okazji w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przygotowano wyjątkową wystawę pt.”Mistrzowie Tradycji. Sztuka Ludowa Twórców Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 40. lecie działalności”.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów działu etnograficznego Muzeum oraz prywatnych kolekcji twórców ludowych zrzeszonych w OP STL.

Wystawa prezentuje tradycyjne dyscypliny sztuki ludowej, takie jak: kowalstwo, plecionkarstwo, tkactwo, garncarstwo, plastykę papierową i obrzędową, rzeźbę, stroje, hafty i koronki. Przedstawione zostały prace najzdolniejszych współcześnie działających twórców ludowych z regionów rawskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego i brzezińskiego. Ekspozycja jest podsumowaniem 40 lat pracy twórców ludowych zrzeszonych w OP STL oraz zachętą dla młodych, prężnie działających twórców do kultywowania tradycyjnego rzemiosła.

Wystawę w tomaszowskim Muzeum będzie można oglądać od 16 IX do 21 X 2016 r. Finisaż wystawy 21 października br. o godz. 13.00, połączony z Jubileuszem 40-lecia OP STL

mistrzowie-tradycji-stl-odzial-piotrkowski4

Serwety Anny Kołodziejczyk z Bukowca Opoczyńskiego – fragment ekspozycji. Fot. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Tomaszowie Mazowieckim został powołany w 1976 r. przez Mirosławę Jastrzębską, starszego kustosza działu etnograficznego w Muzeum w Tomaszowie Maz. Etnografka, prowadziła wieloletnie badania terenowe w zakresie obrzędowości i sztuki ludowej regionów rawsko – opoczyńskiego i brzezińskiego.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało w 1968 roku w Lublinie. Jest organizacją twórców uprawiających tradycyjne dyscypliny sztuki ludowej i folkloru. Jego celem jest twórcze kultywowanie tradycji sztuki ludowej i folkloru oraz reprezentacja twórców na terenie Polski. Swoje priorytety realizuje poprzez inspirowanie współczesnej twórczości ludowej tradycyjnym wzornictwem.

Obecnie w Piotrkowskim Oddziale  STL działa 37 zrzeszonych twórców ludowych z regionów: rawskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego i brzezińskiego. Prezesem Oddziału Piotrkowskiego jest uznana twórczyni ludowa Zofia Pacan. Siedziba oddziału znajduje się w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15.

Zapraszamy na strony: www.muzeumtomaszow.pl, www.zgstl.pl

mistrzowie-tradycji-stl-odzial-piotrkowski