Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego 2011

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Gminne Centrum Kultury w Trzcianie Gmina Świlcza zapraszają na XXVII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego.

Jest to jedyna w Polsce impreza służąca dokumentowaniu i międzypokoleniowemu przekazowi regionalnych tradycji tanecznych.

Prezentowane i dokumentowane podczas Konkursu tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski pozwalają ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń.

22 października od godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie Gmina Świlcza odbędą się prezentacje konkursowe w dwóch kategoriach: autentycznych grup tanecznych i par tanecznych.

23 października od godz. 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędzie się Koncert Galowy i wręczenie nagród.

W tym roku wystąpi 14 par tanecznych i 13 grup tanecznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego – łącznie ponad 300 osób.

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupia liczne grono uczestników i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez taniec jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru.

Uczestnicy oceniani są w dwóch kategoriach tj. grup tanecznych i par indywidualnych, oraz trzech kategoriach konkursowych: tańce wykonywane powszechnie, tańce obrzędowe oraz tańce zabawy.

Najbardziej cenni dla formuły Konkursu są autentyczni nosiciele wiejskich tradycji tanecznych z najstarszego pokolenia.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.