Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem poświęconym
niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu. Wydawnictwo dostępne jest na
naszej stronie on-line.

Praca zbiorowa„Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona“ stanowi efekt międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26.10.2012 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jej organizatorem instytucjonalnym był Zakład Kultury Polskiej UMCS we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. […] Z uznaniem należy przyjąć fakt, że już po upływie 14 miesięcy od wejścia w życie Konwencji na terenie Polski, kulturoznawcy z UMCS zorganizowali pionierską konferencję poświęconą bardzo złożonej problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Do udziału w niej zaproszono: etnologów, antropologów, kulturoznawców, socjologów, prawników, pedagogów i politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. […]

Jestem przekonany, że opublikowanie pracy zbiorowej będzie ważnym wydarzeniem na rynku czytelniczym. Wnosi bowiem istotny i cenny wkład do dyskusji na temat zachowania niematerialnego dziedzictwa narodowego.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Józefa Styka

Trzeba z całą stanowczością stwierdzić, że wydanie tomu jest niezwykle potrzebne już z tej tylko uwagi, że w przyszłości może pozwolić na uniknięcie rozpoczynania podobnych dyskusji ab ovo – czyli od “początku”, jako że będzie
istniała podstawa, na której podobne dialogi będą się mogły oprzeć. […] Fundamentalny charakter omawianego tomu sprowadza się – moim zdaniem – do faktu, że tom dostarcza czytelnikowi przekroju najistotniejszych punktów widzenia, z których ujmowana jest w Polsce problematyka niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jana Kajfosza

wydawnictwo_niematerialne.jpg

TESTTT