Naukowcy i studenci szukają tradycyjnych ręczników obrzędowych

Tradycyjnych ręczników obrzędowych, niegdyś pełniących ważną rolę w życiu społeczności wiejskiej, poszukują naukowcy i studenci z Polski i Białorusi w ramach prowadzonych badaniach terenowych w Podlaskiem. Tradycja w regionie była mocno zakorzeniona dzięki żyjącej tu ludności prawosławnej.

Czytaj więcej na: www.dzieje.pl

* Zdjęcie na górze: Ręcznik obrzędowy ze zbiorów Muzeum Podlaskiego. Źródło: Muzeum Podlaskie