Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej zaprasza na warsztaty śpiewu kurpiowskiego

Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej zaprasza na weekendowe warsztaty śpiewu kurpiowskiego, które odbędą się w dniach 20 – 21 marca 2010 r. w warszawskim Domu Kultury „Świt”.

Warsztaty obejmują dwie pięciogodzinne sesje.

W programie:

– podstawy zdrowej emisji głosu – ćwiczenia oddechowe, odkrywanie rezonatorów, „uwalnianie” głosu

– odkrywanie różnic w barwie i charakterze głosu na podstawie repertuaru wybitnych śpiewaczek kurpiowskich

– nauka „olekania” (pieśni leśne, ciągłe, długie)

– poznawanie „kulasików” czyli ornamentyki kurpiowskiej w śpiewie

– przyswajanie rytmiki pieśni kurpiowskich – podstawy ruchu tanecznego przy śpiewie („przytrampywanie”)

– śpiew z towarzyszeniem instrumentalnym (odkrywanie relacji głos- instrument)

Warsztat poprowadzą:

dr Weronika Grozdew-Kołacińska (śpiew) oraz Bartosz Niedźwiecki (skrzypce)

Warsztaty odbędą się w Warszawie w Domu Kultury Świt ul.Wysockiego 11.

Koszt: 200zł. Zgłoszenia mailowe prosimy wysyłać do dnia 17 marca 2010 na adres msml.rekrutacja@gmail.com.
Szczegóły na: www.msml.waw.pl/aktualnosci


Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej
jest ośrodkiem kształcącym muzyków w zakresie mazowieckiej tradycji muzycznej, ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.

Celem działalności MSML jest stałe podnoszenie poziomu wykonawczego muzyków ludowych a zarazem ich
inspirowanie, tak by wykonawcy mogli stać się twórcami w pełnym tego słowa znaczeniu.

Założycielom Szkoły zależy na tym aby muzyka ludowa rozwijała się wzbogacając nasza kulturę narodową (regionalną) stając się jedną z równoprawnych dziedzin muzycznych obok muzyki klasycznej czy jazzu.

Wszystkich, którym leży na sercu przyszłość i dobro muzyki ludowej a chcieliby się zaangażować w działanie na rzecz MSML zapraszamy do współpracy.

Kontakt: Batosz Niedźwiecki tel: +48 515 899 048, Barbara Songin tel: +48 509 893 761
mail: msml.info@gmail.com

www.msml.waw.pl

TESTTT