1050 lat Polski chrześcijańskiej w sztuce ludowej

Publikacja „1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II autorstwa prof. Mariana Pokropka prezentuje chrześcijańską historię Polski poprzez dzieła sztuki ludowej ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach.

Zamieszczone w wydawnictwie prace odwołują się do różnych okresów historii Polski m.in. Chrzest Polski. Okres dynastii Piastów, królowie elekcyjni, II wojna światowa. Oświęcim-Katyń czy przedstawienia Jana Pawła II i wizerunki Matki Boskiej. Autorami prac, które zostały omówione w tekście i w części ilustracyjnej publikacji są m.in. Antoni Baran,  Julian Brzozowski Wiktor Chrzanowski, Stanisława Czech-Walczakowa, Katarzyna Gawłowa, Apolonia Nowak, Wiśnios Maria, Edmund Zieliński.

Album z bogatymi kolorowymi ilustracjami prezentuje jedynie niewielką cześć zbiorów zgromadzonych przez profesora Mariana Pokropka. W założonym przez niego prywatnym Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach znajdują się zabytki współczesnej sztuki ludowej przeważnie o tematyce sakralnej, historyczno-patriotycznej i obrzędowej m.in. obrazy na szkle, rzeźby w drewnie i glinie, płaskorzeźby, wycinanki i dywany dwuosnowowe.

Marian Pokropek, 1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II
Wydawca: Gmina Brwinów, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
Rok wydania 2016

Marian Pokropek, 1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II

Marian Pokropek, 1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II