Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Chałupa Gąsieniców Sobczaków - Zakopane<br />fot. K. Pachla-Wojciechowska

Chałupa Gąsieniców Sobczaków – Zakopane
fot. K. Pachla-Wojciechowska

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to wyjątkowe wydarzenie, pozwalające na osobiste spotkanie z najpiękniejszymi i najciekawszymi miejscami Małopolski.

W Małopolskim Instytucie Kultury trwają prace nad kolejną edycją jednego z największych cyklicznych wydarzeń promujących bogactwo kulturowe regionu – Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, zapoczątkowane w 1999 r. z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach tegorocznej, XIV odsłony zostaną zaprezentowane obiekty architektury drewnianej, które będzie można zwiedzać w aż dwa majowe weekendy: 19 i 20 maja oraz 26 i 27 maja.

Organizacja Dni Dziedzictwa w ciągu dwóch następujących po sobie weekendów ułatwi uczestnikom odwiedzenie wszystkich 12 zabytków i udział w większej liczbie wydarzeń towarzyszących.

Prezentujemy listę obiektów biorących udział w XIV Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

W pierwszy weekend 19-20 maja 2012 r.:

1. Dwór z Drogini / Wygiełzów / Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

2. Zagroda ze Staniątek / Wygiełzów / Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

3. Willa Oksza / Zakopane / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Galeria Sztuki XX wieku

4. Zagroda Gąsieniców-Sobczaków / Zakopane / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

5. Dwór Moniaków / Zubrzyca Górna / Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

6. Tartak i folusz / Zubrzyca Górna / Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

W drugi weekend 26-27 maja 2012 r.:

1. Zagroda Maziarska w Łosiu / Łosie / Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

2. Cerkiew grekokatolicka w Bartnem / Bartne / Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

3. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu / Zalipie / Muzeum Okręgowe w Tarnowie

4. Dwór w Dołędze / Dołęga / Muzeum Okręgowe w Tarnowie

5. Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej / Nowy Sącz / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny

6. Zbór ewangelicki ze Stadeł / Nowy Sącz / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny

Zgodnie z coroczną tradycją, w każdym z miejsc na uczestników czekać będą eksperci i pasjonaci, którzy pomogą odkrywać tajemnice dawnej architektury. Będzie można wziąć udział w oprowadzaniu po obiekcie, opatrzonym fachowym i ciekawym komentarzem.

Informacje o obiektach, w tym plansze z ich opisami i planami znajdą się ponadto w materiałach towarzyszących zwiedzaniu, które w tym roku zostaną wydane w formie jednego, wspólnego przewodnika, a nie 12 odrębnych folderów dotyczących każdego z obiektów z osobna. Tegoroczną nowością i atrakcją jest także rozbudowanie przewodnika o elementy reportażu historycznego, prezentującego zabytki przez pryzmat ludzkich biografii.

Publikacja, jak zwykle, będzie dystrybuowana bezpłatnie podczas wydarzenia, na stanowiskach informacyjnych, i zapoczątkuje serię przewodników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Partnerami MIK-u, a jednocześnie gospodarzami obiektów objętych programem wydarzenia, będzie sześć małopolskich muzeów, posiadających skanseny i obiekty in situ: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.dnidziedzictwa.pl