Łużna. I Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „POGÓRZAŃSKIE GODY”

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej serdecznie zapraszają na przesłuchania konkursowe POGÓRZAŃSKICH GODÓW – I Małopolskiego Konkursu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych, który odbędzie się w siedzibie GOK w Łużnej w dniach 17 – 19 kwietnia 2009 roku.

PROGRAM

17 kwietnia – PIĄTEK

14.30 – 16.00 I Koncert Konkursowy

– ŚPISOKI z Łapsz Niżnych (p. nowotarski) – WRÓżBY ANDRZEJKOWE
– TOMASZOWIANIE z Tomaszowic (p. krakowski) – WESELE KRAKOWSKIE Z TOMASZOWIC

16.00 – 17.00 Spotkania warsztatowe – omówienia programów

18.30 – 21.00 II Koncert Konkursowy

– PRZYSZOWIANIE z Przyszowej (p. limanowski) – DOżYNKI WE DWORZE W PRZYSZOWEJ
– BIAŁODUNAJCANIE z Białego Dunajca (p. tatrzański) – WESELE GÓRALSKIE
– MSZALNICZANIE z Mszalnicy (p. nowosądecki) – MSZALNICKIE WESELE
– SPOD PUSTEK z Łużnej (p. gorlicki) – OCEPINY

21.00 – 22.30 – spotkania warsztatowe – omówienia programów

18 kwietnia – SOBOTA

10.30 – 11.15 III Koncert Konkursowy

– KOWALNIA ze Stróż (p. gorlicki) A PRZY KRĘCENIU MIODU BYWAŁO

11.30 -12.00 Spotkania warsztatowe – omówienia programów

13.30 – 15.30 IV Koncert Konkursowy

– OTFINOWIANIE z Otfinowa (p. tarnowski) – ZEBY SIE NOM DARZYŁO
– GORCE z Kamienicy (p. limanowski) – Z WIUCHĄ NA IMIONINY DO JONÓW
– NAWOJOWIACY z Nawojowej (p. nowosądecki) – PRZY UODPUŚCIE NA BŁ. KUNEGUNDY
W STAROM MIEŚCIE

15.30 -17.00 Spotkania warsztatowe – omówienia programów

17.30 – 20.30 V Koncert Konkursowy

– ISKRY OD KOWALA z Kowalowej (p. tarnowski) – ZAPROSINY NA WESELE
– POMORZANY z Olkusza (p. olkuski) – CEPINY U KRAKOWIAKÓW ZACHODNICH
– Zespół im. J. Malinowskiego ze Szczawnicy (p. nowotarski) – OCEPINY
– ŚWARNI OJCOWIE z Sadku-Kostrzy (p. limanowski) – JAK MAGDA SPOD MIEDZY KAPUSTO KISIŁA

20.30 – 21.30 Spotkania warsztatowe – omówienia programów

19 kwietnia – NIEDZIELA

12.30 -14.30 VI Koncert Konkursowy

– PIECUCHY z Nawojowej (p. nowosądecki) – ZIELONE ŚWIĄTKI
– NISKOWIOKI z Niskowej (p. nowosądecki) – ZMÓWINY
– BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej (p. tatrzański) – PRUCKI

14.30 – 15.30 spotkania warsztatowe- omówienia programów

17.00 -20.30 VII Koncert Konkursowy

– GWOŹDZIEC z Gwoźdźca (p. tarnowski) – WESELE GWOŹDZIECKIE cz. II
– REGLE z Poronina (p. tatrzański) – NA POLANIE PRZY SAŁASIE
– SPOD KICEK z Mordarki (p. limanowski) – PO MŁOCCE
– HAMERNIK z Krakowa (p. krakowski) – PRUCKI

20.30 – 22.00 – Spotkania warsztatowe – omówienia programów

Wstęp na przesłuchania konkursowe wolny.

Głównymi celami konkursu są:

* ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski, poprzez pokazanie na scenie różnorodnych najcenniejszych wartości kultury ludowej wszystkich grup etnograficznych województwa – wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych,
* poszukiwanie oryginalnych i tradycyjnych metod promocji dorobku swoich „małych ojczyzn” i własnych osiągnięć twórczych,
* rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej swoich środowisk,
* doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów zespołów,
* dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych.

Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieżowych zespołów regionalnych woj. małopolskiego (od 15 lat), prezentujących tradycyjny folklor z własnego regionu etnograficznego.

Zespoły ocenione będą w dwóch kategoriach:

a) zespołów prezentujących folklor w formie autentycznej – kategorię tę tworzą grupy składające się z mieszkańców wsi, prezentujących folklor swojej miejscowości względnie najbliższej okolicy. Występują w autentycznych strojach ludowych, wiernych tradycji w danym rejonie, zróżnicowanych zgodnie z wiekiem i miejscowym zwyczajem. Skład instrumentów w muzykach musi być wyłącznie tradycyjny. Forma tradycyjna dotyczy również tańca, śpiewu, zwyczajów i obrzędów,

b) zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej – na tę kategorię składają się zespoły o dowolnym składzie uczestników, występujących w strojach oddających w pełni charakter autentyku. Tworzywem repertuaru powinien być folklor regionu, w którym działa zespół. Dopuszcza się możliwość przedstawienia programu z sąsiedniego regionu. Skład instrumentalny muzyki winien być tradycyjny dla prezentowanego regionu.

Zespoły oceniać będzie Komisja Artystyczna w składzie: prof. Teresa Smolińska – etnograf, Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Benedykt Kafel – etnograf, Henryk Kuś – choreograf oraz Aleksander Smaga – muzyk.

Komisja Artystyczna przyzna w każdej kategorii najlepszym zespołom nagrody:

* ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ – Nagrodę Główną i nagrodę pieniężną,
* I, II i III miejsce w postaci dyplomów i nagród pieniężnych,
* wyróżnienia specjalne za poszczególne dobre elementy programu takie jak: autentyczne i wiernie odtworzone tańce, wierna prezentacja obrzędu, obyczaju czy zwyczaju ludowego, czysty i zgodny z regionem śpiew, autentyczne stroje i ich właściwa prezentacja, autentyczna i zgodna z regionem muzyka, oraz inne określone przez komisję elementy programu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Zofia Skwarło: tel. 018/448 26 24, fax 018/4482611, e-mail: z.skwarlo@mcksokol.pl

www.mcksokol.pl

TESTTT