Laureaci 43. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga

W dniu 11 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów tegorocznej edycji.

Laureatami 43. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga zostali:

Kategoria I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Romuald Jędraszak – muzyk i nauczyciel gry na wielkopolskich instrumentach ludowych (dudy, sierszeńki, skrzypce przewiązane, mazanki), kieruje kapelą dudziarską, Kostrzyn, pow. poznański, Wielkopolska.

Stanisława Kowalska – hafciarka i twórczyni czepców wielkopolskich, Golina, pow. jarociński, Wielkopolska

Leon Lewandowski – muzykant solista (gra na skrzypcach i basach kaliskich), członek Kapeli Ludowej „Brzeziny”, Jagodzieniec, pow. kaliski, Kaliskie, Wielkopolska

Roman Prószyński – mistrz w dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej, wykonawca pisanek i wycinanek, Terpentyna-Dzierzkowice, pow. kraśnicki, Lubelskie

Danuta Radulska – twórczyni podlaskich tkanin dwuosnowowych, Wasilówka, pow. sokólski, Podlasie

Halina Witkowska – kurpiowska pisankarka, hafciarka, popularyzatorka kultury regionalnej, Lemany, pow. pułtuski, Kurpie

Kategoria II –  dla twórców za pisarstwo ludowe

Sabina Szymbor – poetka ludowa, Wola Niemiecka,  pow. lubartowski, Lubelskie

Kategoria III – kapela ludowa

Kapela Lipców z Wygnanowa w pow. radomskim,  Radomskie

Kategoria IV – dla zespołów folklorystycznych

Regionalny Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie”, Markowa, pow. łańcucki, Rzeszowskie

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Sierakowice, pow. kartuski, Kaszuby

Kategoria V – dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów

Władysław Dubaj – animator kultury ludowej, organizator i dokumentalista regionalnej i ogólnopolskiej sceny teatrów wiejskich, Tarnogród, pow. biłgorajski, Lubelskie

Joanna Prętkowska – regionalistka, animatorka kultury biskupiańskiej, kierowniczka Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic, Domachowo, pow. gostyński, Wielkopolska

 Nagroda honorowa

Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” Mallet-Paraná, Brazylia

Redakcja kwartalnika polonijnego „Tatrzański Orzeł”, Passaic, New Jersey (USA)

Gala wręczenia Nagród odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w Warszawie.

* * *

Nagroda im. Oskara Kolberga ustanowiona w 1974 r., w dorocznych edycjach honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

1) plastyki, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca;

2) literatury ludowej;

3) kapel ludowych;

4) zespołów folklorystycznych;

5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów;

6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.

www.nagrodakolberg.pl