Kultura elit. Kultura ludowa. Konferencja naukowa w Lublinie

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską, interdyscyplinarną, studencko-doktorancką konferencję naukową „Kultura elit. Kultura ludowa”, która odbędzie się w dniach 1-2 września 2016 r.

Kultura obejmuje wszelkie wytwory działalności ludzkiej, zarówno materialne jak i duchowe. Przez wieki można było odczuć wyraźny jej podział na kulturę elit i kulturę ludową, dotyczący kwestii wykonawstwa oraz odbiorcy tychże wytworów. Celem niniejszej konferencji jest przedstawienie problemu wspomnianego podziału, a także charakterystyka przejawów ludzkiej działalności w ramach owych dwóch kategorii, zarówno w czasie przeszłym jak i teraźniejszym. Organizatorzy konferencji planują wydanie monografii pokonferencyjnej, do której zostaną wybrane najciekawsze wystąpienia.

1-2 września 2016 r.
sala konferencyjna Biblioteki
Lublin, ul. Narutowicza 4

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI –1 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

9.00–9.15 Otwarcie konferencji – wykład wstępny dr hab. Ireny Rolskiej, prof. KUL

Panel I: O kulturach i kulturze

9.15–9.35 Anna Wiśnicka (UKSW) – Kultura rdzennych Saamów i jej wpływ na współczesny skandynawski design.

9.35–9.55 Aleksandra Przybylska (KUL) – Obyczaje, tradycje i obrzędy weselne w XIX w. Różnice między kuchnią pańską a ubogą.

9.55–10.15 Magdalena Łata (UW) – Elitarność rozumu, czyli wybrańcy talentów.

DYSKUSJA 10.15–10.25

PRZERWA NA KAWĘ DO 10.40

Panel II: Lud i elita uwikłane w literaturę, cz. I

10.40–11.00 Grażyna Bartnik (UMCS) – Obraz życia społeczności wiejskiej i osób z otoczenia dworu puławskiego w sielance Trzy Gody F. D. Kniaźnina.

11.00–11.20 Aneta Kozyra (KUL) – Wzajemne wpływy kultury ludowej i kultury elit w „Oberkach do końca świata” Wita Szostaka.

11.20–11.40 Patrycja Małek (UMCS) – Przejawy folkloru ziem polskich w serii książek o Harrym Potterze.

DYSKUSJA – 11.40–11.50

PRZERWA NA KAWĘ DO 12.00

Panel III: Ludowość i elitarność w sztuce, cz. I

12.00–12.20 Kinga Próchniak (KUL) – Izabeli Czartoryskiej koncepcja muzeum. Symbioza środowiska elitarnego i ludowego.

12.20–12.40 Anna Wójtowicz (KUL) – Inicjatywy artystyczne prymasa Michała Stefana Radziejowskiego dla Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenach Rzeczypospolitej.

12.40–13.00 Agnieszka Chwiałkowska (KUL) – Michel Sima – polski rzeźbiarz i fotograf w artystycznych kręgach Paryża.

PRZERWA NA KAWĘ WEWNĄTRZ PANELU – 13.00–13.15

13.15–13.35 Joanna Świątek (PAN) – Stereotyp „bałkańskości” w Balkan Erotic Epic Mariny Abramović.

13.35–13.55 Olga Pikul (KUL) – Wampir w kulturze – od społecznego wyrzutka do arystokraty.

13.55–14.15 Marta Król (KUL) – Miejsce nowoczesnej technologii w kulturze.

DYSKUSJA – 14.15–14.25

PRZERWA OBIADOWA – 14.25–16.00

Panel IV: Wokół kulturotwórczej śmierci

16.00–16.20 Arkadiusz Gudowski (KUL) – Deficyt elit, czy moda na przeciętność? Współczesne nagrobki na tle przedwojennej sztuki sepulkralnej cmentarzy miejskich Lublina i okolic.

16.20–16.40 Katarzyna Grzybowska (UJ) – Na marginesie ikonografii Holokaustu – sztuka ludowa a etyka upamiętnienia.

DYSKUSJA 16.40–17.00

KONIEC DNIA PIERWSZEGO

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – 2 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

Panel I: Ludowość i elitarność w sztuce, cz. II

9.30–9.50 Barbara Grela (UJ) – Ze studiów nad społecznym odbiorem dzieła sztuki – Krzyż Tumski w katedrze we Włocławku.

9.50–10.10 ks. Stanisław Gurba (KUL) – Polska za Jagiellonów, a kultura bizantyńsko–ruska. Drogi przenikania sztuki bizantyńskiej do Polski w epoce średniowiecza.

10.10–10.30 Agnieszka Ragaman (KUL/UMCS) – Enkolpiony – zabytki elitarne czy świaectwo kultury ludowej?

10.30–10.50 Katarzyna Ból (KUL) – Lokalne wizerunki kultowe i ich znaczenie – na wybranych przykładach.

DYSKUSJA – 10.50–11.00

PRZERWA NA KAWĘ DO 11.10

Panel II: W kręgu muzyki:

11.10–11.30 Paweł Mełgieś (KUL) – Karol Szymanowski – arystokrata muzyki ludowej w Polsce.

11.30–11.50 Radosław Sławomirski (UJ) – Pomiędzy ludowością, popularnością i elitarnością. Fenomen pieśni autorskiej.

11.50–12.10 Bartosz Różanek (UAM) – Jak muzyka ludowa przestała być obciachem? Analiza fenomenu płyty „OjDADAna” Grzegorza z Ciechowa.

12.10–12.30 Magdalena Burek (KUL) – Kultura ludowa kulturą elit – Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY (historia i idea).

DYSKUSJA 12.30–12.40

PRZERWA NA KAWĘ DO 12.50

Panel III: Lud i elita uwikłane w literaturę, cz. II

12.50–13.10 Joanna Jabłońska (UR) – Czarodziejska fujarka Marii Bartusówny jako przykład literatury ludowej.

13.10–13.30 Joanna Stożek (UJ) – W poszukiwaniu „ducha Podhalan” i „skarbów wewnętrznych”. O Dzienniku podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego.

13.30–13.50 Paweł Ryś (UJ) – „Chamofobia” jako element kultury elit w kulturze polskiej (na przykładzie literatury). Zarys problematyki.

13.50–14.10 Magdalena Krawczak (KUL) – Literatura w strach uwikłana. Obecność motywu strachu w kręgu romantycznej literatury wysokiej, na przykładzie utworów J. Słowackiego.

DYSKUSJA 14.10–14.20

PRZERWA OBIADOWA DO 15.50

Panel IV: Teoretyczne spojrzenie na kulturę

15.50–16.10 Agata Lizak (WSPiA) – Regulacje prawne a podział na kulturę elit i kulturę ludową. Wybrane zagadnienia.

16.10–16.30 Krzysztof Sękowski (UW) – Elitaryzm czy egalitaryzm w nauce – kognitywne aspekty problemu.

16.30–16.50 Konrad Wyszkowski (UW) – Współczesny prymat kultury popularnej nad elitarną a projekty prometejskiego elitaryzmu kulturowego – referat filozoficzny.

16.50–17.10 Michał Kaźmierczuk (UKSW) – Gust i konsumpcja kulturowa jako dystynkcja klas społecznych w ujęciu P. Bourdieu.

DYSKUSJA DO 17.20 I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Patronat medialny KulturaLudowa.pl