Karpackie cerkwie na znaczku pocztowym

W grudniu Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy o wartości 5 zł emisji „Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”.

Znaczek przedstawiający dwie cerkwie: łemkowską św. Paraskewy z Kwiatonia oraz bojkowską św. Jura z Drohobycza został wykonany wg projektu Andrzeja Gosika techniką stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym w formacie: 54 x 40,5 mm. Arkusz sprzedażny zawiera 4 szt. znaczków.

Oprócz tego w nakładzie 10.000 szt. wydano pamiątkę filatelistyczną w postaci czarnodruku. Wydawnictwo jest ząbkowane analogicznie jak znaczki nie posiada ważności obiegowej i nie może być stosowane do uiszczania opłaty za przesyłki.

Przypomnijmy, iż w 2013 roku obie cerkwie wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Źródło: www.kzp.pl / www.filatelistyka.poczta-polska.pl