Hajnówka. XXV Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych

WOAK w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury oraz Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. S. Sobierajskiego organizują kolejną edycję tradycyjnych form kolędowania. XXV spotkanie zespołów i grup kolędniczych odbędzie się 25 stycznia 2009r. w Hajnówce. Karty zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2009 r.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało przez etnografa Zygmunta Ciesielskiego w 1973 r. w Białymstoku. W następnych latach impreza odbywała się w różnych ośrodkach kultury w województwie, m.in. w Białymstoku, Kalinówce, Mońkach i Uhowie./

Od kilku lat organizowana jest w Hajnówce przy ścisłej współpracy z pracownikami tamtejszego domu kultury. Projekt służy promocji i ocaleniu od zapomnienia najpiękniejszych ludowych tradycji muzycznych związanych z okresem kolędowania.

I. Organizatorzy

* Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
* Hajnowski Dom Kultury
* Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. S. Sobierajskiego

II. Współorganizatorzy

* Starostwa Powiatowe województwa podlaskiego
* Domy i Ośrodki Kultury biorące udział w Spotkaniu

Celem XXV Wojewódzkiego Spotkania Zespołów Kolędniczych jest kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej oraz ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujących zgodnie z tradycją.

Uczestnikami będą zespoły lub grupy kolędnicze wyłonione ze Spotkań powiatowych lub międzypowiatowych

Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszenia na stronie woak.bialystok.pl

Źródło: woak.bialystok.pl

TESTTT