Dziady śmigustne – tradycja wiosennego kolędowania

W Muzeum im. Władysława Orkana dobiegają końca prace nad realizacją projektu „Dziady śmigustne-tradycja wiosennego kolędowania”.

BADANIA TERENOWE

W ramach działań przeprowadzone zostały badania terenowe we wsi Dobra i okolicy, mające na celu inwentaryzację wiedzy dotyczącej tradycji dawnego kolędowania cyklu wiosennego. Informatorami byli zarówno najstarsi mieszkańcy wsi jak i depozytariusze kultury (członkowie kół gospodyń, zespołów regionalnych). Badania terenowe prowadzone były metodą etnograficzną, dzięki niej pozyskano materiał badawczy czyli 10 wywiadów narracyjnych, pogłębionych.

KWERENDY

Kolejno zrealizowano kwerendy archiwalne przeprowadzone zarówno w bibliotekach, muzeach jak i archiwach prywatnych, a także uczelnianych. Rezultatem realizacji tej części zadania było pozyskanie materiału badawczego (wywiady etnograficzne, fotografie, materiały audio-video, archiwalia).

POKAZ

Kolejnym etapem realizacji zadania była organizacja pokazu wykonywania strojów i akcesoriów kolędniczych przeprowadzona przez jedną z grup obrzędowych. Zapis cyfrowy pokazu pt. “Przychodzili, przychodzili… rzecz o śmiguśniokach z Dobrej został udostępniony online na stronie Muzeum i GOK w Dobrej, a także na grupie założonej na facebooku „Dziady śmigustne z Dobrej – tradycja wiosennego kolędowania”. Film wzbogacono zarejestrowanymi wywiadami i zapisem autentycznej, współczesnej formy obrzędu kolędniczego w Dobrej. Film pełnił funkcję narracyjno-edukacyjną, był oprawą multimedialną wystawy.

WYSTAWA

Na podstawie zgromadzonego materiału pozyskanego w trakcie badań terenowych i kwerend, jak i korzystając z muzealiów znajdujących się w zbiorach Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce- Zdroju, Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, a także ze zbiorów prywatnych, zrealizowano wystawę czasową pt. „Dziady śmigustne – tradycja wiosennego kolędowania”.

Projekt był realizowany przez Muzeum im. Władysława Orkana dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.