Beskidzki Obszar Kulturowy. Dotacje dla społeczności lokalnych

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza drugą edycję konkursu mikroprojektów dla społeczności lokalnej.

Program jest adresowany do osób indywidualnych w tym osób, które reprezentują grupy nieformalne lub stowarzyszenia z terenu Beskidzkiego Obszaru Kulturowego,  który obejmuje swoim zasięgiem powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.

W ramach realizacji projektów przewiduje się dofinansowania działań takich jak np.: archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa kulturowego, organizacja warsztatów, wykładów, kursów, szkoleń, nauka gry na instrumentach oraz posługiwania się gwarą, koncerty muzyki tradycyjnej i wystawy sztuki ludowej oraz zadania inspirowane tradycyjną twórczością.

W finansowaniu zadań dopuszcza się także zakup środków trwałych takich jak np.: instrumenty muzyczne, stroje ludowe,narzędzia, oraz druk wydawnictw i publikacji.

W pierwszej edycji programu zostały dofinansowane takie projekty jak np.: warsztaty bibułkarskie i malarstwa na szkle, zakup dud żywieckich i tradycyjnych basów góralskich czy też zajęcia z kroju i szycia dziecięcego stroju pasterskiego oraz  robienia rękawic i skarpet z owczej wełny.

Na realizację projektów Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przeznacza kwotę 50 000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania projektu to 5 000 zł, a finansowy wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski można składać do 14 czerwca.

Szczegóły konkursu oraz regulamin i formularz aplikacyjny do pobrania na stronach:  www.beskidregion.eu, rok.bielsko.pl, oraz silesiakultura.pl.