44. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do nadsyłania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga. Zgłoszenia do 30 marca 2019 r.

Nagroda ustanowiona w 1974 r. w dorocznych edycjach honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem O. Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:
1) plastyki, muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów;
2) literatury ludowej;
3) kapel;
4) zespołów folklorystycznych;
5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów oraz
6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wykorzystanie formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl

Prosimy o zwrócenie uwagi na termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do nagrody, który upływa w dniu 30 marca 2019 r.

Adres do korespondencji:
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II/11, 26-400 Przysucha, tel. 48 675 22 48;
muzeumok@muzeum-radom.pl