25 lat Konkursu Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

Zwyczaje i obrzędy towarzyszą nam od zawsze. Wplecione w rytm zmieniających się pór roku i na stałe związane ze świętami kalendarza liturgicznego wyznaczają rytm ludzkiego życia. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią wspaniałe dziedzictwo kulturowe i świadczą o naszym rodowodzie.

Na przestrzeni wieków tradycyjne obrzędy i zwyczaje zmieniały się, niektóre odeszły już w zapomnienie, inne być może powoli zatracają się w pędzie współczesnego życia.

Tym cenniejsze wydają się więc wszelkie inicjatywy, dzięki którym nasza ludowa obrzędowość, wyróżniająca nas na tle kultur europejskich, jest chroniona od zapomnienia.

Do takich inicjatyw z pewnością należy Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, którego 25. edycję podsumowano 16 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Ćwierć wieku temu po raz pierwszy zorganizowano imprezę, której celem stało się przekazywanie wiedzy o  zwyczajach i obrzędach, promowanie lokalnych twórców ludowych i aktywizacja miejscowej społeczności. Z czasem to małe przedsięwzięcie przekształciło się w wydarzenie regionalne, potem swoim zasięgiem objęło całe województwo, a od 15 lat ma już charakter międzynarodowy.

Rozstrzygnięcie 25. edycji konkursu było doskonałą okazją, by podsumować znaczenie całego przedsięwzięcia na przestrzeni minionych lat. Dokonali tego: Pani Janina Pawlaczyk- dyrektor GOKSiR w Rudnikach oraz zaproszeni goście: Andrzej Pyziak- Wójt Gminy Rudniki, Stanisław Belka – Starosta Powiatu Oleskiego, Renata Wojas – przedstawiciel Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Jarosław Gałęza – dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Specjalne podziękowania trafiły na ręce zasłużonych twórców ludowych, dzięki którym konkurs istnieje od tak wielu lat, i którzy często uczestniczyli w nim od samego początku. Z rak Wójta Andrzeja Pyziaka wyróżnienia odebrali: Irena Tobis z Jaworka, Daniela Mońka z Zajączek, Krystyna Hombek z Praszki, Norbert i Gertruda Kleman z Opola, Mariola Karmańska z Młynów, Joanna Włoch z Odcinka, Wiesława Grzybowska z Jaworka oraz  Stefania Topola z Opola. Wśród wyróżnionych znalazła się także Pani Małgorzata Lukasinstruktor GOKSiR-u, odpowiedzialna od 25 lat za organizację imprezy.

W odświętnym, jubileuszowym nastroju ogłoszono następnie wyniki tegorocznej edycji konkursu, do którego zgłosiło się 186 uczestników  reprezentujących 8 województw oraz zaprzyjaźnione gminy ze Słowacji  i Niemiec. Komisja konkursowa  oceniła oddzielnie prace dziecięce i dorosłych w kilkunastu kategoriach. Zwycięzcy odebrali  nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez  Gminę Rudniki, Marszałka Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Oleśnie i OODR w Łosiowie.

Na 25. spotkaniu towarzyszącym rozstrzygnięciu Konkursu Plastyki Obrzędowej i otwarciu wystawy pokonkursowej nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani twórcy ludowi i  zaproszeni goście. Oprawę muzyczną całego przedsięwzięcia zapewnił zespół folklorystyczny  Rudniczanie.

25 lat konkursu za nami! To wspólne dzieło twórców ludowych, organizatorów i instytucji wspierających, dzięki którym konkurs zaistniał. Tysiące rekwizytów związanych z polską obrzędowością na przestrzeni ćwierćwiecza zaprezentowali dorośli i dzieci. Świadczy to o ciągłości tradycji, napawa nadzieją, że twórcze działania młodych nie tylko staną się atrakcją kolejnych edycji Konkursu Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, ale przede wszystkim będą nadal wspaniałą wizytówką naszej gminy w kraju i poza jego granicami.

Z okazji jubileuszu  GOKSiR w Rudnikach wydał  folder przedstawiający  twórców ludowych i ich prace , które zostały wykonane na przestrzeni minionych  lat  w ramach Konkursu Plastyki Obrzędowej. W publikacji zaprezentowano zaledwie cząstkę dorobku artystycznego prezentowanego podczas minionych wystaw.

Tekst: M. Morawiak