Podlaska Wystawa Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej

W niedzielę 4 września 2016 r. na białostockim Rynku można było spotkać tradycyjną sztukę ludową z Podlasia bowiem, tego dnia po raz siedemnasty odbyły się Targi rzeźby ludowej, kowalstwa i tkaniny dwuosnowowej (w tym roku nazwane Wystawą rzeźby ludowej, kowalstwa i tkaniny dwuosnowowej). Tegoroczna impreza odbywała się w ramach Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar.

Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaczął organizować Targi w 1999 roku z myślą o prezentacji nowych zjawisk zachodzących w sztuce i rękodziele ludowym Podlasia i Polski. W kolejnych latach do rzeźbiarzy dołączyli garncarze, kowale i tkaczki. Ostatnio na na targach spotykają się też wycinankarze z Polski z tradycyjną wycinanką i artyści z Litwy i Białorusi tworzący autorską wycinankę o motywach ludowych.

Oprócz twórców ludowych z Polski, Litwy i Białorusi prezentowali się także producenci tradycyjnej i regionalnej żywności oraz zespoły ludowe muzykujące na kameralnej scenie.

Wojciech Kowalczuk, etnograf, organizator Targów, kierownik Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, fot. M. Graban-Butryn

Wojciech Kowalczuk, etnograf, organizator Targów, kierownik Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, fot. M. Graban-Butryn

O historii Targów i tegorocznej edycji, a także stanie współczesnej podlaskiej sztuki ludowej opowiada Wojciech Kowalczuk, etnograf, organizator Targów, kierownik Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

* Fot: Krzysztof Butryn