Od obrzędu do widowiska ludowego. Zwyczaje regionu radomskiego

Publikacja nawiązuje do dynamiki zmian, która zaszły w zwyczajach i obchodach świąt rodzinnych i dorocznych na przestrzeni czasu. Materiałem źródłowym służącym do opracowania publikacji były przede wszystkim wywiady terenowe z regionu radomskiego. Muzeum Wsi Radomskiej od początku powstania instytucji gromadzi i opracowuje rozmowy z mieszkańcami regionu, które po czterdziestu latach są dziś cennym nośnikiem wielu już zapomnianych wiadomości. W publikacji zamieszczono obszerny wybór cytatów dotyczących charakterystycznych dla regionu zwyczajów.

Ponadto wydawnictwo zostało wzbogacone o przepisy kulinarne na potrawy regionalne.

Spis treści

Wstęp – 9
Dzieciństwo – 10
Dorastanie – 36
Nowa droga życia – 50
Ostatnia podróż -108
Długie zimowe świętowanie – 126
Wiosenne odrodzenie – 188
Starania o dobry plon – 242
Literatura – 286

Autorzy:  Justyna Górska – Streicher
Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej
Rok wydania: 2015
Objętość:   287 stron
Format: 23 x 23
Nakład: 1000 egz.
Oprawa: twarda
Opracowanie graficzne, DTP: SLOMSKI.COM.PL Jacek Słomski
Druk: Instytut Technologii Eksploatacji