Biografie

Życie i twórczość artysty ludowego Wacława Zabłockiego

Życie i twórczość artysty ludowego Wacława Zabłockiego

Subregion sieradzki w regionie łódzkim określany jest mianem regionu dialektycznego sieradzko-łęczyckiego. Położony jest na pograniczu Małopolski, Wielkopolski i Mazowsza. To tu mieszka i tworzy Wacław Zabłocki, ludowy twórca ziemi sieradzkiej w dziedzinie prozy, poezji, gawędziarstwa, rzeźbiarstwa, zdobnictwa, malarstwa, wycinankarstwa, plecionkarstwa. Od dziecka pociągała go magia baśni i legend.

Bronisław Pietrak – kowal swojego losu

Bronisław Pietrak – kowal swojego losu

Bronisław Pietrak (1914-1997) – kowal, wycinankarz, ale przede wszystkim pisarz ludowy – nazywany chłopskim Kochanowskim, działacz społeczny. Urodził się w Miłocinie koło Nałęczowa. Przez lata pracował jako kowal dworski w Gutanowie, potem we własnej kuźni. Gospodarował na roli i tworzył. Założyciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych i jego pierwszy Prezes. W Garbowie, w bibliotece gminnej noszącej jego imię, została odsłonięta tablica pamiątkowa.

Jan Stęszewski i etnomuzykologia krajowa

Jan Stęszewski i etnomuzykologia krajowa

Spośród grona wybitnych etnomuzykologów polskich Profesor Jan Stęszewski wyróżnia się aktywnym uczestnictwem we wszystkich bodaj bieżących – od ponad 50 lat! – działaniach i kierunkach badawczych poświęconych tradycjom muzyki ludowej w Polsce.

Stefan Sidoruk – poeta i prozaik

Stefan Sidoruk – poeta i prozaik

Stefan Sidoruk – artysta wszechstronny i oryginalny: poeta, prozaik, autor widowisk teatralnych, malarz i twórca realizujący się w dziedzinie korzenioplastyk. Urodził się 3 sierpnia w 1919 roku w Stawkach koło Włodawy.

Stanisław Koguciuk – malarz z Pławanic

Stanisław Koguciuk – malarz z Pławanic

Stanisław Koguciuk urodził się w 1933 roku w małej wsi w Jankowcach, powiat Luboml, województwo wołyńskie. Od 1945 roku mieszka w Pławanicach, małej wsi w powiecie chełmskim. Tu dorastał, ukończył szkołę podstawową, poznawał życie, tak jego piękno jak i te ciężkie chwile.

Roman Reinfuss

Roman Reinfuss

Krystyna Reinfuss W 2010 roku minęło sto lat od narodzin mojego ojca – Romana Reinfussa. W tym jubileuszowym roku odbywały

Franciszek Racis z Jasionowa

Franciszek Racis z Jasionowa

Agnieszka Szyszko O Franciszku Racisie mówią, że jest ostatnim prawdziwym muzykantem ludowym Suwalszczyzny. Jego przyjaciele żartują, że jest taki stary,

Tadeusz Kacalak – rzeźbiarz i kolekcjoner

Tadeusz Kacalak – rzeźbiarz i kolekcjoner

Tadeusz Kacalak urodził się 2 maja 1952 roku w Kutnie. Pochodzi z rodziny robotniczej. Od najmłodszych lat wyróżniał się zdolnościami manualnymi i dużą wyobraźnią. Praca w zakładzie fryzjerskim stała się dla Tadeusza Kacalaka „uśmiechem losu” i szkołą życia. Posiadając predyspozycje do tego zawodu, szybko osiągnął awans społeczny, a zakład usytuowany w centralnym punkcie miasta cieszył się dużą popularnością.