Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty – promocja książki

25 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie odbyła się promocja książki pt. „Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty”. Publikacja autorstwa Natalii Matejczuk prezentuje postać jednego z najbardziej uznanych współczesnych rzeźbiarzy ludowych Lubelszczyzny.

Niniejsza publikacja stanowi długo wyczekiwaną próbę przybliżenia bardzo ważnej dla naszego regionu postaci, jaką jest malarz i rzeźbiarz ludowy Zygmunt Walenciuk – pisze we wstępie do publikacji autorka Natalia Matejczuk.

Na uroczystość oprócz rodziny, licznie przybyli przyjaciele oraz zaprzyjaźnieni twórcy ludowi, a także przedstawiciele gminy i instytucji kultury. Spotkaniu towarzyszyła wystawa płaskorzeźb artysty.

Książka została wydana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej. Znajdziemy w niej informacje dotyczące życia Artysty, dokumentację działalności artystycznej i społecznej. W publikacji liczącej 60 stron znalazło się też kilka czarno-białych fotografii prac malarskich i rzeźbiarskich Zygmunta Walenciuka.

Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Promocja książki „Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty”, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

„Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty” to niewielka acz bardzo cenna pozycja dla wszystkich interesujących się zarówno postacią samego Artysty jak również współczesną twórczością ludową oraz historią Ziemi Jabłońskiej i Południowego Podlasia.

Mam nadzieję, że po lekturze tego tekstu podstać malarza i rzeźbiarza – Zygmunta Walenciuka wraz z całokształtem działalności i ogromnym dorobkiem – stanie się czytelnikowi bliższa – pisze autorka.

* * *

Stanisław Walenciuk (ur. 1935 r.) to jeden z najbardziej uzdolnionych rzeźbiarzy ludowych Lubelszczyzny. Znany w województwie lubelskim od początku lat 70-tych, początkowo głównie z prac malarskich, które w następnych latach zdominowała rzeźba. Jako rzeźbiarz otrzymał wiele nagród i wyróżnień w konkursach sztuki ludowej a w oczach badaczy i kolekcjonerów zyskał uznanie.  Zygmunt Walenciuk w swojej pracy podejmuje różnorodną tematykę , ale najbliższe mu są tematy religijne, zagadnienia związane z tradycjami patriotycznymi narodu i ilustracje dawnych ludowych podlaskich zwyczajów. Zasługą rzeźbiarza jest przypomnienie tradycji związanych z ludnością wyznania unickiego mieszkającą na Podlasiu. Artysta należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych – przez wiele kadencji był członkiem zarządu, prezesem, a także sekretarzem Oddziału Bialsko-Podlaskiego i członkiem Zarządu Głównego STL.

Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Zygmunt Walenciuk, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Natalia Matejczuk, Zygmunt Walenciuk. Życie i twórczość artysty
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej
Jabłoń 2018
ISBN: 978-83-61981-04-6

* Zdjęcie główne: fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu