Znawcy dziedzictwa kulturowego Małopolski mają szansę na wyróżnienie

Do 2 czerwca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa. O przyznawane od 2012 r. przez samorząd województwa wyróżnienie, mogą starać się miłośnicy, badacze i twórcy dziedzictwa kulturowego Małopolski. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł.

Tradycjonaliści, etnografowie, twórcy regionalni oraz pasjonaci małych ojczyzn działający na rzecz ochrony najbliższego dziedzictwa naszego regionu już po raz szósty mogą składać wnioski o Nagrodę im. Romana Reinfussa.

Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
• ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
• ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
• ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i
upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
• upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Zgłoszenia do nagrody składać mogą członkowie kapituły nagrody oraz instytucje kultury, szkoły, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organy gminy, powiatu, województwa, jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Spośród kandydatów mogących się poszczycić najwybitniejszym dorobkiem, Kapituła złożona z wybitnych ekspertów w dziedzinie etnografii i kultury wybierze trzech laureatów, którzy otrzymać mogą odpowiednio do rangi nagrody: 10 tys., 6 tys. i 4 tys. zł ufundowane z budżetu Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku 

Patron nagrody – prof. Roman Reinfuss – urodził się 27 maja 1910 r., a zmarł 26 września 1998 r. w Krzywaczce pod Krakowem. Był wybitnym etnografem i badaczem sztuki ludowej, związanym swoją twórczością naukową z góralszczyzną karpacką, a w szczególności z Łemkowszczyzną.

* Zdjęcie na górze: Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, fot. Pixabay/DzidekLasek

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego