Zmarła prof. Anna Szyfer – badaczka kultury ludowej Warmii i Mazur

24 lipca w Olsztynie zmarła profesor Anna Szyfer, wybitna polska etnografka. Zapisała się w pamięci polskiego środowiska etnograficznego jako badaczka i znawczyni tradycyjnej kultury Warmii, autorka licznych publikacji poświęconych społecznościom lokalnych Warmii, Podlasia i Kurpiowszczyzny.

Anna Szyfer urodziła się 22 października 1931 roku w podwarszawskich Gołąbkach. W roku 1950 rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, jako specjalizację wybierając dialektologię, której poświęciła swoje pierwsze prace naukowe.

Pierwsze badania terenowe odbyła na terenie Warmii i Mazury, które stały się ważną rolę w jej dalszych poczynaniach – nie tylko naukowych.

W 1968 roku obroniła doktorat pt. „Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Warmii, Mazurach i Kurpiach” (promotorka: prof. A. Kutrzeba-Pojnarowa), a w 1976 na podstawie pracy „Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970” uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 1987 roku uzyskała tytuł profesora na podstawie książki „Społeczność i kultura małego miasta. Studium na przykładzie Rynu”.

Od 1984 roku związana była z poznańskim ośrodkiem etnologicznym, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była także wieloletnią kierowniczką Zakładu Etnografii Polski.

Należała do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Poznaniu oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W roku 2016 profesor Anna Szyfer uhonorowana została prestiżową nagrodą im. Oskara Kolberga w dziedzinie działalności naukowej, upowszechniania i animacji.

Ważniejsze prace autorstwa Prof. dr hab. Anny Szyfer:Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków (1968); Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia (1969); Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970 (1971); Społeczność i kultura małego miasta: studium na przykładzie Rynu (1982); Warmiacy: studium tożsamości (1996); Jest taka wieś. Typowa czy inna? (2000); Zapisane w pamięci (2006); Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości (2005); Aktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dzisiaj, jutro (2011).

Źródło: www.etnologia.amu.edu.pl (A. W. Brzezińska) / www.nagrodakolberg.pl

* Zdjęcie na górze: prof. Anna Szyfer, fot. www.nagrodakolberg.pl / Marta Ankiersztejn