Zasłużeni dla kultury Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał nagrody w dziedzinie kultury.
Laureatami dorocznej nagrody Marszałka Województwa zostali gołdapski poeta, dziennikarz, regionalista – Mirosław Słapik,
kapela „Znad Łyny” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska”.

Uroczyste spotkanie odbędzie się 19 stycznia o god.13.00
w sali 325 Urzędu Marszałkowskiego (ul. Emilii Plater 1, Olsztyn).

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego docenia pracę i zaangażowanie ludzi świata kultury, którzy swoimi dokonaniami wzbogacają nasz region – mówi marszałek Jacek Protas. – Ich twórczość to niezwykle wartościowy dorobek, a także inspiracja dla wielu przedsięwzięć kulturalnych.

Informacja o laureatach:

Zespól Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska” obchodził w ubiegłym roku 30-lecie działalności. Zespól powstał w listopadzie 1977 roku pod kierownictwem artystycznym Czesława Kujawskiego. To głównie jemu zespół zawdzięcza sprawną organizację, możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności i przygotowanie pierwszych koncertów. Od początków swego istnienia „Ziemia Elbląska” była reprezentantem Elbląga i regionu w kraju i poza jego granicami. Obecnie tej pracy podtrzymywania tradycji i krzewienia popularności ludowej kultury podjęły się Żaneta Podobińska, która opiekuje się „Ziemią Elbląską”, oraz Małgorzata Wiczenbach, która prowadzi „Młody Elbląg”.

Zespół odegrał i nadal odgrywa znaczącą rolę w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Elbląga i regionu. Do dziś „Ziemia Elbląska” podtrzymuje kulturę ludową, pielęgnuje i rozwija więzi ze środowiskami polonijnymi poza granicami Polski, gdzie często prezentuje swój dorobek artystyczny – tańce narodowe oraz ludowe, kultywuje cenne wartości kultury polskiej zachowane na Warmii, Powiślu i Żuławach. W swojej pracy zespół podjął ambitny zamiar popularyzowania wartości kultury regionalnej oraz dorobku kultury ogólnonarodowej, prezentowania piękna obrzędów, stroju, pieśni i tańca. W zespole tańczą osoby dorosłe oraz młodzież. „Ziemię Elbląską” można było podziwiać min. na Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w 2008 i Mistrzostwach Świata Formacji w Tańcu Towarzyskim. W swojej 30-letniej działalności artystycznej zespól dał 150 koncertów w kraju i za granicą, oklaskiwało go ponad 120 tysięcy widzów.

Mirosław Słapik, urodził się w 1955 roku w Sokółce. Jako poeta debiutował w 1981 roku. Publikował m.in. w „Warmii i Mazurach”, „Integracjach”, „Borussi”, „Jaćwieży”, „Toposie”, w miesięczniku „Poezja Dzisiaj”, macedońskim piśmie „Kulturnyj Żywot”, Antologii Literackiej „Przed i za”. Wydał pięć tomików wierszy. W roku 2008 ukazał się jego kolejny, szósty tom poezji p.t. „Szurga” (Gołdap 2008). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i wiceprezesem olsztyńskiego oddziału tej organizacji. Mieszka w Gołdapi, gdzie jest m.in. pracownikiem Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Prowadzone przez niego wydawnictwo „Z bliska” w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności. Mirosław Słapik zajmuje się dziennikarstwem, współpracuje z prasą oraz radiem. W 2000 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „Obywatel Reporter” za cykl felietonów. Od
wielu lat aktywnie działa zarówno na rzecz lokalnego środowiska, jak też na rzecz kultury regionu Warmii i Mazur.

Kapela „Znad Łyny” z Lidzbarka Warmińskiego powstała we wrześniu 1978 roku i w ubiegłym roku obchodziła 30-lecie swojej działalności. W początkowym okresie wykonywała pieśni Warmii i Mazur. W 1990 roku nastąpiła zmiana profilu i programu. Uzupełniono dotychczasowy repertuar innymi pieśniami ludowymi z bardziej znanych regionów folklorystycznych w Polsce. Dzięki systematycznej pracy i urozmaiconemu repertuarowi kapela była zapraszana na liczne uroczystości lokalne, wojewódzkie i zagraniczne (Rosja, Kaliningrad, Czarniachowsk, Sowietsk, Wilno, Święciany, Ryga, Jurnala, Kowno, Holandia – Amsterdam). Występy zespołu wszędzie przyjmowane były z wielkim entuzjazmem. Obecnie kapela ma w swoim repertuarze około 100 utworów.
W ciągu 30 lat działalności kapela koncertowała niemal we wszystkich miastach województwa warmińsko-mazurskiego, w województwach ościennych i niektórych krajach Europy. Na przestrzeni 30 lat swojego istnienia była wielokrotnie nagradzana. Jej występy obejrzało około 500 tys. widzów. Członkowie kapeli to niezwykli ludzie, dzięki którym możemy zachować tradycje, zwyczaje, kulturę warmińską.

Źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl

TESTTT