Zamość. Laureaci XII Konkursu Poetyckiego im. St. Buczyńskiego

26 maja w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się podsumowanie XII Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskiego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali Bogusława Lankamer z Łaszczowa (I miejsce) Alfreda Magdziak z Zamościa (II miejsce) oraz Florianna Kiszczak z Radzięcina i Władysław Sitkowski ze Zwierzyńca (III miejsce).

Wręczenie nagród oraz podsumowanie XII Konkursu im. Stanisława Buczyńskiego odbędzie się 26 maja 2009 r. (worek) o godz. 11.00 w Zamojskim Domu Kultury, ul. Partyzantów 13.

Konkurs, poświęcony najwybitniejszemu poecie ludowemu Ziemi Zamojskiej, ma charakter regionalny.  Adresowany jest do mieszkańców z regionu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, którym bliska jest wieś, jej problemy, jej piękno i praca.

Stanisław Buczyński – urodził się 29 VII 1912 roku w Ulatowie-Borzuchach, w rodzinie chłopskiej. Wiersze pisał od 14 roku życia, zadebiutował w 1929 roku na łamach prasy grudziądzkiej. We wrześnie 1939 r. Stanisław Buczyński zamieszkał w Kotorowie. Opublikował trzy tomy poezji: "Maski" (Lublin 1963 r.), "Dzień walki" (Lublin 1968 r.), "Wszystko co we mnie jest z pola"
(Lublin 1981 r.). Trzeci tom wierszy okazał się być pożegnalnym – Stanisław Buczyński zmarł 23 lutego 1982 roku.

Z protokołu jury:

Komisja w składzie:
Elżbieta Gnyp – przewodnicząca
Zofia Szwal – członek
Irena Kozubowska – sekretarz

po zapoznaniu się z utworami nadesłanymi na konkurs przez 26 poetów ludowych postanowiła przyznać:

I miejsce
Bogusławie Lankamer z Łaszczowa, za zestaw utworów. Komisja podkreśla dojrzałość literacką
utworów, na szczególną uwagę zasługuje głębia przeżyć: człowiek i jego życie – problemy, samotność, tęsknota.

II mejsce
Alfredzie Magdziak z Zamościa, za zestaw wierszy opisujących piękno przyrody

III miejsce
Władysławowi Sitkowskiemu ze Zwierzyńca, za opisy przyrody ukazującej jej piękno.

IV miejsce
Małgorzacie Skowron z Hrubieszowa, za cały zestaw utworów, szczególnie za wiersz "Tu była Twoja ojczyzna" poświęcony St. Buczyńskiemu.

Ponadto Komisja postanowiła nagrodzić Kazimierza Juszczuka z Horodła za wiersz "Tobie śpiewam" poświęcony patronowi konkursu St. Buczyńskiemu.

oraz przyznać wyróżnienia:
Zofii Dyda z Werbkowic, Zofii Popek ze Stefankowic oraz Władysławowi Koczotowi z Czarnegostoku.

Komisja podkreśla wysoki poziom nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Nagrody pieniężne ufundowali:
Zarząd Główny STL w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Nagrody rzeczowe- Gmina Zamość, Hrubieszowski Dom Kultury,
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

Tutaj zostanę
Dziś nie wita mnie w progu nikt bliski
I nie mówi jak dobrze, że jesteś
Gdzieś odeszli oni wszyscy
Zniknęli w słonecznej impresji.

Już mnie mamo w ramiona nie bierzesz
I nie mówisz – córeczko kochana
Już nie nie szepczesz wieczornych pacierzy
I jak dawniej nie budzisz mnie rano

Siadam często w zadumie
Zatapiana we wspomnieniach
Kiedyś zostaną tylko na zdjęciu w albumie
Ot – cały ślad mojego istnienia

Bogusława Lankamer –  Łaszczów – I miejsce