XII Konkurs Muzyki Folkowej NOWA TRADYCJA

Polskie Radio zaprasza do udziału w XII Konkursie Muzyki Folkowej NOWA TRADYCJA. Konkurs skierowany jest do wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Zgłoszenia do 9 marca (decyduje data stempla pocztowego). Informacje pod warszawskim numerem telefonu: (022) 645 53 01 oraz na stronie internetowej www.polskieradio.pl/dwojka

TESTTT