Szkoła Mistrzów Tradycji

Departament muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłasza program grantowy "Szkoła Mistrzów Tradycji", który ma na celu upowszechnianie zanikających umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu.

Celem niniejszego programu jest upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń oraz tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych.

W ramach realizacji programu IMiT oferuje wsparcie finansowe warsztatów, w trakcie których artyści muzycy ludowi i ich uczniowie nauczają tradycyjnej gry na instrumentach ludowych i śpiewu.

Program nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

"Szkoła Mistrzów Tradycji" polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu.

I edycja programu trwa od 15 lipca do 15 grudnia 2011.

Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji programu upływa w dniu 15 czerwca, zaś termin wyboru projektów w dniu 30 czerwca.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków. Budżet na tegoroczną pierwszą edycję wynosi 30 tyś. zł.

Wszystkie informacje związane z programem "Szkoła mistrzów tradycji" zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca: www.imit.org.pl

TESTTT