Starania o wpis tkaniny dwuosnowowej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku przygotowuje wniosek o wpisanie podlaskiej tkaniny dwuosnowowej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Listę prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj więcej na www.dzieje.pl

* Zdjęcie główne: Tkanina dwuosnowowa wykonana przez Teresę Pryzmont, fot. Krzysztof Butryn