Są już wolne lektury, czas na polskie bajki ludowe

Już niebawem internetowa biblioteka WolneLektury.pl wzbogaci się o polską twórczość ludową. Obok dzieł klasycznych i lektur szkolnych na stronie będzie można odczytać w wersji tekstowej, a także odsłuchać w formie audiobooków najciekawsze polskie bajki ludowe.

Przywrócenie polskiej kulturze tradycji bajki ludowej i upowszechnienie mało dotąd poznanej polskiej twórczości ludowej to cele projektu „Z naszej bajki”, którego realizację rozpoczęła w maju 2017 roku Fundacja Nowoczesna Polska.

Współcześnie za bajkę tradycyjną uważa się opracowania literackie, w szczególności XVIII- i XIX-wieczne wydania baśni braci Grimm i Hansa Christiana Andersena, najczęściej w postaci niedoskonałych, wielkonakładowych adaptacji. Spuścizna bogatej polskiej kultury tradycyjnej została w dużym stopniu zapomniana, co uważamy za ogromną stratę dla kultury narodowej. Działania entuzjastów i akademików starających się dokumentować skarby folkloru, niestety, rzadko kiedy przebijają się do społecznej świadomości.

Dzięki realizacji projektu chcemy przyczynić się do przywrócenia polskiej bajce należnego jej miejsca w domu i szkole, umożliwić kontakt publiczności z depozytariuszami kultury tradycyjnej oraz wzmocnić tożsamość – dumę z uczestnictwa w kulturze lokalnej. W ramach działań w projekcie przeprowadzimy szczegółową kwerendę źródeł i archiwów, na podstawie której wybierzemy najciekawsze polskie bajki ludowe. Przygotujemy również standardy opracowania etnograficznego bajek źródłowych oraz standardy stylistyczne i merytoryczne uwspółcześnienia bajek – oba dokumenty zostaną udostępnione na stronie biblioteki Wolne Lektury i będą z nich mogli skorzystać wszyscy zainteresowani tą tematyką – zapowiadają pomysłodawcy projektu WolneLektury.pl

Realizacja projektu „Z naszej bajki” obejmie także pozyskanie praw do nagrań bajek w oryginalnej postaci gwarowej dokonanej przez przedstawiciela kultury tradycyjnej lub współczesnego twórcę ludowego. Nagrania te również zostaną udostępnione czytelnikom biblioteki na wolnej licencji – dzięki temu zgodnie z prawem każda zainteresowana osoba będzie mogła je bezpłatnie przeglądać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Ponadto przeprowadzone zostaną prace programistyczne na stronie wolnelektury.pl polegające na usprawnieniu wyszukiwarki i dzięki temu ułatwimy naszym czytelnikom przeszukiwanie dostępnych tam zasobów.

Nad merytoryczną stroną projektu czuwa zespół redakcyjny, w skład którego weszli prof. Joanna Papuzińska – prozaik, poetka, autorka bajek i wierszy dla dzieci, profesor nauk humanistycznych; dr hab. Katarzyna Smyk – prof. nadzw. w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, językoznawca, kulturoznawca, folklorysta; Antoni Beksiak – animator kultury, kurator i krytyk muzyczny, edukator, dokumentalista i twórca, kontynuator tradycji muzycznych oraz Jarosław Lipszyc – poeta i muzyk, wieloletni dziennikarz, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. W czasie 10 lat funkcjonowania biblioteki zostało udostępnionych prawie 4500 utworów – w wersji tekstowej, a niektóre również w formie audiobooków. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.

Aktualne informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronie www.wolnelektury.pl.
Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl.

Projekt „Z naszej bajki” realizowany jest w ramach Programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.