Olsztyn. Warsztaty muzyki tradycyjnej dla uczniów szkół muzycznych

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli szkół muzycznych II st. prowadzących przedmioty: polski folklor muzyczny, rytmika i inne na Ogólnopolskie warsztaty odtwarzające tradycyjną kulturę muzyczną z czasów Fryderyka Chopina.

Warsztaty odbędą się w dniach 3 – 10 lipca 2011 roku w Olsztynie.

Celem warsztatów i wykładów jest poznawanie, rozwijanie wiedzy o ludowej kulturze muzycznej różnych obszarów Polski, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności odtwarzania w wersji nieprzetworzonej, surowej, czyli in crudo.

Praktyka obejmuje naukę:

• śpiewu,

• gry na instrumentach ludowych (lira korbowa, cymbały, basy, bębenek obręczowy),

• tańców polskich z I poł. XIX w.

• i zabaw tanecznych.

W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie widać zainteresowanie młodzieży muzyką tradycyjną. Objawia się to w jej aktywności poprzez udział w warsztatach tańca, śpiewu i gry na instrumentach w tzw. Domach tańca, które rekonstruują wykonanie, styl, a nawet atmosferę dawnych wiejskich zabaw, obrzędów domowych (np. wesela) i dorocznych (np. nocy świętojańskiej).

Okazuje się, że młodzież nie kształcona profesjonalnie w szkołach muzycznych wie i potrafi więcej w zakresie muzykowania ludowego niż nasi uczniowie.

Warsztaty organizowane przez szkołę muzyczną w Olsztynie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkół muzycznych, która szuka możliwości najpierw odtwarzania a później tworzenia, improwizowania. Umożliwiają również spotkanie z tradycją prawdziwą, nie stylizowaną, nie na pokaz.

W dobie zatracania wartości moralnych muzyka i kultura ludowa może być przywróceniem ich w różnych płaszczyznach życia i formę przekazania jej dalszym pokoleniom.

Celem jest również ukazanie, jak realizować przedmioty polski folklor muzyczny, rytmikę, audycje muzyczne, kształcenie słuchu poprzez warsztaty śpiewu, tańca, gry na instrumentach tradycyjnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Rezerwacja noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym za pośrednictwem PSM I i II st. w Olsztynie. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

W ramach warsztatów przewidujemy wykłady, spotkania z twórcami ludowymi (Kapela Brodów www.kapelabrodow.com. Teatr Wiejski Węgajty www.teatrwegajty.art.pl) oraz dokumentalistami zajmującymi się utrwalaniem przejawów kultury ludowej.

Na zajęcia praktyczne proszę zabrać swoje instrumenty, wygodny strój do tańca i obuwie.

Szczegóły na stronie www.szkola-muz.olsztyn.pl