„Nie tylko Frasobliwy…” w Rawie Mazowieckiej

Łódzki Dom Kultury i Muzeum Ziemi Rawskiej zapraszają na wernisaż wystawy „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”. Ekspozycja poświęcona jest wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Polski środkowej.

Na wystawie znajdziemy ponad sto prac , których autorami są artyści z terenu województwa łódzkiego, w przeważającej mierze rzeźbiarze oraz malarze, jest także i wycinankarka.

Dzieła pokazane na wystawie obrazują, w układzie chronologicznym, najważniejsze zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od Narodzin i Dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, Mękę i Zmartwychwstanie, aż po Wniebowstąpienie.

Ponadto ekspozycja przybliża inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – Dobrego Pasterza – do nowszych, takich jak Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miłosiernego. W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tematu Narodzin, temat Męki Pańskiej, zatem na prezentowanej ekspozycji najwięcej prac dotyczy wątku pasyjnego..

„Frasobliwy”, wyk. Stanisław Szymczyk, fot. A.Białkowski

Zgromadzone dzieła – rzeźby, obrazy i wycinanki, obejmują okres od lat osiemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące 2019 roku. Możemy w nich dostrzec  piękno i oryginalność, duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów.  Spośród 49 autorów eksponowanych prac – ośmiu już nie żyje, jednak ich dorobek jest tak znaczący, że zasługuje na prezentację.

W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż jest otaczana szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów poświęca Mu swoje dzieła, które cieszą się nieustannie zainteresowaniem miłośników sztuki ludowej.

Wernisaż odbędzie się 3 lipca 2020 roku o godzinie 17  w Rawie Mazowieckiej, w siedzibie Muzeum przy ul. Łowickiej 26. Wystawa będzie czynna do 29 sierpnia 2020 r.

* Zdjęcie na górze: „Chrystus niosący krzyż”, wyk. Ela Świderek, fot. A.Białkowski