Najnowsza książka o strojach ludowych wydana w serii Atlas Polskich Strojów Ludowych

Ukazał się najnowszy tom nr 48 w serii Atlas Polskich Strojów Ludowych. Tym razem jest to monografia zbiorowa pt. „Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi”.

Redaktorkami naukowymi tomu są Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz. Recenzentkami tomu były Anna Drożdż z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Marta Wójcicka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Publikacja składa się z 19 tekstów, których autorami są uznani specjaliści prowadzący badania nad zagadnieniami dokumentacji tradycyjnych ubiorów, ich zdobnictwa, współczesnego rzemiosła i rękodzieła.

Tom podzielony został na trzy części. W pierwszej pt. „Inspiracje” podjęta została tematyka dotycząca współczesnych kontekstów wykorzystywania elementów tradycyjnych strojów ludowych. Druga pt. „Upowszechnianie” porusza zagadnienia społecznego funkcjonowania rękodzieła w różnych grupach środowiskowych. W ostatniej, trzeciej zatytułowanej „Badacze” przypomniana zostaje działalność uznanych specjalistek i specjalistów, dokumentujących przez lata tradycyjne ubiory.

atlas-strojow-ludowych_t-48_2

Publikacja jest także swego rodzaju podsumowaniem pięcioletniej działalności sekcji Stroju Ludowego,
która została założona w 2012 roku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Osoby zainteresowane kupnem publikacji (45 zł + koszty wysyłki) prosimy o kontakt z biurem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: ptl@ptl.info.pl

Z przyjemnością też zachęcamy do czytania udostępnionej bezpłatnie w wersji elektronicznej monografii zbiorowej pt. „Stroje ludowe jako fenomen kulturowy” pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Marioli Tymochowicz wydanej w 2013 roku. Zobacz publikację on-line