Lubelska pieśń ludowa na tle porownawczym

W dniach 27-29 czerwca 2011 r. w Lublinie odbędzie się Międzynarodowa
Konferencja Folklorystyczna pt. „Lubelska pieśń ludowa na tle
porownawczym”.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2011 r. w Lublinie, będzie połączona z promocją tomu „Lubelskie” przygotowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego do serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały” w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Instytutem Sztuki PAN.

Szczegółowy program Konferencji dostępny jest tutaj

Opis wydawnictwa „Lubelskie. Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały”

Organizatorami Konferencji są: Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne”
UMCS, Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
UMCS, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

TESTTT