Laureaci Konkursu Literackiego im. Jana Pocka 2011

Przedstawiamy listę laureatów tegorocznego 40. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka.

Konkurs adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, "zakorzenionymi" w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki.

W konkursie wzięło udział 87 pisarzy, którzy nadesłali 70 zestawów poetyckich i 23 zestawy prozatorskie.

Protokół jury

W dniu 30 września 2011 roku w Lublinie jury obradujące w składzie: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski (przewodniczący), dr Katarzyna Smyk, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz),

I nagrodę w dziedzinie poezji

przyznało za nadesłane zestawy Jędrzejowi Kozakowi ("Panta rei") i Sabinie Szymbor ("Malwa").

Nagrody II stopnia w poezji, także za nadesłane zestawy wierszy, otrzymali: Joanna Bolimowska ("Nutka"), Stanisława Gujska ("Gaja"), Władysław Koczot ("Słonecznik"), Zdzisław Purchała ("Wierzba") i Jerzy Woliński ("Modrak").

Nagrody III stopnia w tej dziedzinie przyznano: Józefowi Chojnackiemu ("Widłak"), Barbarze Krajewskiej ("Róża"), Piotrowi M. Nowakowi ("Kinia"), Reginie Smoter-Grzeszkiewicz ("Mrówka") i Arkadiuszowi Stosurowi ("Malowany ptak") – wszystkie za zestawy utworów.

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Halina Graboś ("Dzika róża") – za zestaw, Janina Karasiuk ("Macierzanka") – za zestaw, Urszula Stefania Korzonek ("Żniwiarka") – za zestaw Wanda Kozak ("Bocianie gniazdo") – za zestaw, Barbara Kryszczuk ("Marysia") – za wiersze Jaskółka i Jak to jest, Wanda Łomnicka-Dulak ("Malwa3") – za zestaw, Alfreda Magdziak ("Jaskier1) – za zestaw, Andrzej Murański ("Jawor3") – za zestaw, Regina Nachacz ("Baj") – za zestaw, Anna Piliszewska ("Jaskier") – za zestaw i Teresa Teter ("Katarzyna Czas") – za wiersze Mateńka i Zaścianek.

Jury przyznało również wyróżnienia specjalne za wiersze poświęcone Janowi Pockowi. Otrzymali je: Jan Czarnecki ("Jan – Wiejski Rymopis"), Małgorzata Siemieniuk ("Aster") i Elżbieta Wojtowicz ("Czeremcha").

W dziedzinie prozy pierwszej nagrody nie przyznano, II nagrodę otrzymała Zofia Przeliorz ("Niezapominajka") – za opowiadanie Matczyna miłość, III nagrodę uzyskała Teresa Romańska ("Libra") – za zapis obrzędowo-literacki pt. Pogrzeb, a wyróżnieniami uhonorowano: Edwarda Derylaka ("Wiatrołom") – za opowiadanie Miłość starego mężczyzny, Elżbietę Grymel ("Purzimina") – za tekst Jak żorsko Matka Bosko powiesiła niedoszłego złodzieja na włosku, Genowefę Iwanek ("Pamięć") – za zestaw, Floriannę Kiszczak ("Leszczyna") – za opowiadanie Ostatnia wiosna, Franciszkę Ogonowską ("Jesień") – za tekst anegdotyczny Co kartofel to decyzja, Władysława Szepelaka ("Własz") za podanie Sromowce. Wieś na Spiszu polskim i Elżbietę Wójtowicz ("Czeremcha") – za zestaw

Jury podjęło wyłącznie ocenę merytoryczną, wysokość i zakres nagród i wyróżnień ustali organizator konkursu stosownie do posiadanych środków.

Zdaniem jury poziom literacki nadesłanych utworów podobnie jak w latach poprzednich był wysoki i wyrównany.

Na uwagę zasługuje fakt, że mimo ogromnych trudności finansowych konkurs jest kontynuowany w formule otwartej wyłącznie ze skromnych środków Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

wiecej.gif Regulamin XL Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

TESTTT