Konkurs na film etnograficzny „EtnoKadr”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w konkursie na film etnograficzny.

Celem konkursu „EtnoKadr” jest popularyzacja filmu etnograficznego jako nośnika obrzędowości, obyczajowości i zwyczajów tożsamych regionowi, grupie społecznej, narodowi etc. jak również edukacja społeczna.  Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się szeroko pojętą tematyką filmową, którym bliskie są zagadnienia tożsamościowe, generujące zachowania, praktyki, które składają się indywidualny kolaż osobowościowy konkretnej grupy społecznej.

Zgłoszone do konkursu filmy tematycznie mogą dotyczyć: zwyczajów, obyczajów, obrzędowości, twórców i sztuki ludowej jak również zachowań społecznych, subkultur itp.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna, sposób prezentacji tematu, oryginalność projektu. Wyróżniającym się pracom zostaną przyznane nagrody finansowe. Pula nagród w konkursie to 10.000 zł.

Termin wysyłania zgłoszeń do 14 października 2016 roku.

Regulamin projektu dostępny jest na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie www.rok.czestochowa.pl. Na bieżąco informacje o projekcie są publikowane na fanpage’u przedsięwzięcia: www.facebook.com/EtnoKadr

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny KulturaLudowa.pl

Informacji na temat projektu udziela:
Ewelina Mędrala-Młyoska
folklor@rok.czestochowa.pl
tel. 34 366 59 65

etnokadr-2016_plakat