Konferencja w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego

fot. Krzysztof Butryn

fot. Krzysztof Butryn

W dniach 28-29 sierpnia 2013 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Dobre praktyki w realizacji zadań związanych z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego z 2003 roku”.

Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Wśród zaproszonych gości są m.in. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Maciej Klimczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oraz wielu ekspertów z Polski i zagranicy.

Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z realizacja postanowień Konwencji UNESCO z 2003 roku, zwłaszcza na poziomie regionalnym, w świetle sformułowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Krajowego programu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – podkreśla prof. nzw. dr hab. inż. arch Małgorzata Rozbicka, dyrektor Instytutu.

Zaprezentowane zostaną także systemy ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z innych krajów Unii Europejskiej (Belgia, Węgry, Litwa) oraz opracowane przez NID wskazówki dla regionalnych konsultantów ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów marszałkowskich i samorządowych, instytucji kultury, środowiska naukowego, a także do organizacji pozarządowych oraz depozytariuszy dziedzictwa niematerialnego, którzy w myśl Konwencji odgrywają kluczową rolę w ochronie niematerialnych dóbr kultury.

Konferencja wpisuje się w światowe obchody Jubileuszu 10-lecia uchwalenia przez Konferencję Generalną UNESCO Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Prelegenci, delegaci i osoby prowadzące.

Polska:
dr hab., prof.nadzw.UMCS – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS, przewodniczący Zespołu ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w MKiDN
Joanna Cicha-Kuczyńska – Radca Ministra w Departamencie Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joanna Cicha-Kuczyńska
Amudena Rutkowska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Barbara Grąziewicz-Chludzińska (Prezes Zarządu Fundacji „Dziedzictwo Nasze”)
Ryszard Michalski (Prezes Stowarzyszenia „Tratwa”)
Aleksandra Czetwertyńska (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
Bożenna Pawlina-Maksymiuk (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Biała Podlaska)
prof. Andrzej Bieńkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja Muzyka Odnaleziona)
dr Gustaw Juzala (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
dr Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski) – prowadzenie konferencji
dr Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – prowadzenie konferencji
dr Adam Jankiewicz (Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Fundacja „Dziedzictwo Nasze”) – prowadzenie konferencji

Litwa:
Rasa Rimickaite – Attache ds. Kultury, Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Irena Seliukaitė – Kierownik Regionalnego Oddziału Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej
Milda Valančiauskienė – Koordynator Programu Kultura Litewskiej Krajowej Komisji ds. UNESCO
Vida Śatkauskiene – Zastępca Dyrektora Litewskiego Centrum Kultury Ludowej
Jonas Rudzinskas – Przewodniczący Zarządu Głównego Lietuvos Tautodailininku Sajunga – litewskiego stowarzyszenia twórców ludowych
Valentinas Jazerskas – wiceszef Zarządu Głównego Lietuvos Tautodailininku Sajunga, szef Oddziału Kowieńskiego Lietuvos Tautodailininku Sajunga
doc. dr Dalia Urbanaviciene, etnomuzykolog i etnochoreolog; pracuje m. in. w Instytucie Etnomuzykologii Akademii Muzycznej w Wilnie. Od kilku lat jest szefową Etnines Kulturos Globos Taryba prie LR Seimo. Przewodnicząca Centralnej Rady ds. Kultury Etnicznej-(Ludowej) przy Sejmie Republiki Litewskiej

Belgia:
Mark Jacobs – Dyrektor Flamandzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Anglia:
Anrew Dixey – Estate Manager, Narodowe Muzeum Historyczne St. Fagans

Węgry:
Veronika Filkó – Skansen Węgierski

Program konferencji