II Konkurs na Pieśń Dziadowską Nową

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na nową pieśń dziadowską.

Celem
Konkursu jest zainspirowanie do powstania nowych tekstów, przeznaczonych
do śpiewu, a  nawiązujących w
swojej formie lub/i tematyce do tradycyjnych tekstów,  popularnych niegdyś zarówno w obszarze
użytkowej poezji religijnej, jak i sowizdrzalskiej oraz liryki. 

Organizatorem
Konkursu jest Fundacja Numinosum oraz In Crudo. Fundatorem
nagród jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poprzedni Konkurs odbył się w roku 2008 i jego werdykt przeczytać można TU

REGULAMIN KONKURSU 2012

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Numinosum, Palmiry, ul. Podleśna 19a, 05-152 Czosnów

Terminarz Konkursu:

a/ogłoszenie Konkursu – czerwiec 2012,

b/termin nadsyłania utworów – 10 sierpnia 2012,

c/ogłoszenie listy finalistów – 17 sierpnia 2012 (mailowe zawiadomienie finalistów
oraz na stronie http://tyndyryndy.blogspot.com)

d/ogłoszenie ostatecznych i szczegółowych wyników wraz z wręczeniem nagród
oraz koncertem laureatów – 31 sierpnia 2012 w Narolu

Celem Konkursu jest zainspirowanie do powstania nowych tekstów,
przeznaczonych do śpiewu, a nawiązujących w swojej formie lub/i
tematyce do tradycyjnych tekstów, popularnych niegdyś zarówno w
obszarze użytkowej poezji religijnej, jak i sowizdrzalskiej oraz liryki.

Zasady Konkursu: w Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, tematyka
utworów jest dowolna, każdy uczestnik może przysłać do 6 utworów. Można
pisać w języku polskim lub/i ukraińskim. Teksty prosimy nadsyłać pod
pseudonimem na adres elektroniczny: mistrzwincenty@gmail.com lub
tradycyjnie na adres: Remigiusz Mazur-Hanaj, ul. Prosta 4/3, 05-822
Milanówek

Pula nagród wynosi 4000 zł. Jury może rozdzielić nagrody wedle
własnego uznania z tym, że I nagroda jest gwarantowana i wynosi nie
mniej niż 700 zł. Teksty laureatów nie posiadające autorskiej muzyki
zostaną takąż muzyką okraszone i wykonane podczas specjalnego koncertu
Akademii Muzyków Wędrownych (patrz terminarz), a także wydrukowane w
specjalnym tomiku.

Jury Konkursu: Ewa Grochowska, Piotr Grochowski, Remigiusz Mazur-Hanaj, Taras Shumeyko

Szczegóły na stronie www.tyndyryndy.blogspot.com, www.facebook.com

TESTTT