Miesięczne archiwum: Maj 2018

X Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

X Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY jest najważniejszym, cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez lubelski Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych “Rozdroża” oraz jednym z najbardziej oryginalnych wydarzeń w Polsce. W tym roku festiwal odbędzie się po raz dziesiąty.