Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Charytatywny koncert dla Witka Brody w Dwójce

Charytatywny koncert dla Witka Brody w Dwójce

W piątek 3 lutego Program 2 Polskiego Radia zaprasza do Studia im. W. Lutosławskiego na specjalny koncert, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na leczenie Witka Brody, cenionego artysty zajmującego się muzyką tradycyjną.

Ukazała się monografia „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro”

Ukazała się monografia „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro”

Wydana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dwutomowa monografia pt. „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro” to pierwsze w języku polskim tak kompleksowe i obszerne opracowanie poświęcone w całości temu historycznemu regionowi etnograficznemu, którego granice obejmują znaczną część Bieszczadów Zachodnich.