Miesięczne archiwum: marzec 2014

Wizerunki świętej przestrzeni

Wizerunki świętej przestrzeni

Prezentowana we Włocławku wystawa „Wizerunki świętej przestrzeni” ukazuje część kolekcji świętych wizerunków, o proweniencji fabrycznej lub rzemieślniczej, gromadzonej w Dziale Etnograficznym muzeum włocławskiego systematycznie od 1977 r.

Aplikacja “Przewodnik śladami Oskara Kolberga”

Aplikacja “Przewodnik śladami Oskara Kolberga”

W związku z dwusetną rocznicą urodzin Oskara Kolberga przygotowana została specjalna multimedialna aplikacja, która pozwala na zapoznanie się z miejscami mającymi związek z życiem i działalnością tego niezwykłego etnografa i folklorysty.

Warsztaty wielkanocne w Akademii Sztuki Ludowej

Warsztaty wielkanocne w Akademii Sztuki Ludowej

Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaprasza na cykl spotkań z tradycyjną sztuką ludową. Tegoroczne spotkania rozpoczniemy od warsztatów wielkanocnych. Po raz kolejny uczestnicy pod okiem utalentowanych twórczyń z różnych regionów etnograficznych kraju będą mogli wykonać palmy i pisanki.