Województwo Mazowieckie - wszystkie wydarzenia

Biblia Pauperum. Sztuka uBogich i wykluczonych

Biblia Pauperum. Sztuka uBogich i wykluczonych

Wystawa wykorzystuje najwybitniejsze dzieła z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jej narracja traktuje o chłopskiej interpretacji Biblii i ludowym pojmowaniu świata. Osnuta jest wokół biblijnych i apokryficznych wątków historii Zbawienia, obecnych w sztuce ludowej.